Kokeile 30 päivää ilmaiseksi

Moniyritys Dashboard

Omat yritykseni -dashboard

Omat yritykseni -dashboard on suunniteltu mm. yritysryppäiden sekä konserniyritysten taloudellisen tilan keskitettyyn seurantaan. Omat yritykseni -dashboard tulee automaattisesti näkyviin yrityskäyttäjille, jotka ovat käyttäjinä useammassa kuin yhdessä yrityksessä.

BI dashboardYrityksen Dashboard

Yrityksen BI dashboard on suunniteltu helpottamaan yrityksenne taloutta ja liiketoimintaa koskevien keskeisimpien mittareiden seurantaa.

  • Luo haluamasi määrä dashboardeja.
  • Valitse haluamasi määrä dashboardissa näytettäviä tauluja ja haluamasi mittarit ja graafit tauluihin.
  • Venytä taulut haluamasi kokoisiksi ja asettele taulut haluamaasi järjestykseen.

Avaamme jatkuvasti uusia rajapintoja ulkopuolisiin järjestelmiin. Ole yhteydessä mikäli haluat tuoda dashboardiin dataa myös muista kuin taloushallinnon järjestelmästäsi.

Dimensioiden Dashboard

Dimensioiden Dashboard

Dimensioiden Dashboardin kautta yritys voi helposti seurata dimensioidensa taloudellisen tilan kehittymistä.

budjetointi ja ennuste

Budjetointi (Talousjohtamisen ohjelmisto)

Vältä ylimääräinen päänvaiva laskelmapohjien teossa ja raportoinnissa suuntaamalla voimavarat ennusteiden syöttöön ja seurantaan.

Luomalla skenaarioita ja ennusteita voitte vertailla, kuinka hyvin olette saavuttaneet taloudelliset tavoitteenne luomiinne skenaarioihin ja ennusteisiin verrattuna.

Voitte halutessanne osallistuttaa myös haluamanne sidosryhmät, kuten yrityksenne tilitoimiston ja rahoittajat mukaan taloutta koskevaan suunnitteluun.

investointien suunnittelu

Investointien suunnittelu (Talousjohtamisen ohjelmisto)

Investointeja suunnitellessa voitte valita rahoituksen lähteiksi vieraan ja oman pääoman ehtoisia rahoitusvaihtoehtoja sekä hahmottaa riittääkö yrityksenne kassa ja budjetoidut kassavirrat vastuiden takaisinmaksuun.

Luomalla budjettiskenaarioita voitte vertailla, kuinka eri investointi- ja rahoitusvaihtoehdot vaikuttavat yrityksenne tunnuslukuihin sekä kassaan.

Finadeck pitää huolen siitä, että budjetoitu tase täsmää aina.

Rahoituksen haku

Rahoituksen haku -osio

1. Suunnittele investoinnit sekä niiden rahoitusrakenne suoraan tase-erään investointia lisätessäsi

2. Tarkasta kuinka investointiin suunniteltujen vastuiden laina-ajat, maksuohjelmat sekä korot vaikuttavat yrityksenne budjetoituun kassaan.

3. Lisää suunnittelemasi vakuudet / takaukset yrityksesi vastuille

4. Tarkasta ja täydennä yrityksesi perustiedot

5. Lähetä hakemus valitsemillesi rahoittajille

Voitte halutessanne ladata rahoitushakemuksen myös itsellenne sekä lähettää hakemuksen haluamillenne rahoittajille.

raportointi

Raportointi

Tunnuslukuja koskevat raportit ja graafit ovat suunniteltu helpottamaan yrityksiä ja sen sidosryhmiä yrityksen taloudellisen tilan kehityksen hahmottamisessa.

Vastuu- ja vakuusposition raportit on puolestaan suunniteltu helpottamaan investointisuunnitelman ylläpidossa ja vastuu- ja vakuusposition kehittymisen hahmottamisessa.

sisäisten tunnuslukujen kaavatyökalu

Sisäisten tunnuslukujen kaavatyökalulla voitte rakentaa haluamillenne tunnusluvuille laskukaavat, tai asettaa seurantaan esimerkiksi yksittäisen tilin tai tiliryhmän.

Kaavojen luonti on vaivatonta, sillä kaavatyökalun käyttöohjeet ja esimerkkikaavat löytyvät kaavojen luonnin sivulta.

Luomanne sisäiset tunnusluvut ovat hyödynnettävissä yrityksen- ja dimensioiden dashboardien taulukoissa sekä graafeissa.

kassavirta

Kassavirta

Kassavirtaa koskevat graafit ja laskelmat on suunniteltu helpottamaan yrityksiä ja sen sidosryhmiä yrityksen kassatilanteen hahmottamisessa. Porautuva rahoituslaskelman taulukko tekee kassavirtojen hahmottamisesta vaivatonta.

toimialavertailu

Toimiala- ja kilpailijavertailu

Toimiala- ja kilpailijavertailu -osio on suunniteltu auttamaan yrityksiä suuremman kuvan hahmottamisessa ja kilpailijoiden benchmarkkauksessa.

Toimialavertailu-välilehdellä on mahdolista verrata yrityksen taloudellisten tunnuslukujen historian kehitystä valitun kokoluokan ja toimialan yritysten tunnuslukujen keskiarvoihin.

Kilpailijavertailu-välilehdellä yrityksen taloudellisten tunnuslukujen historian kehitystä voidaan puolestaan benchmarkata valittujen kilpailijayritysten tunnuslukujen kehitykseen.

arvonmääritys

Arvonmääritys

Arvonmääritys-osiossa voitte tarkastella eri arvonmääritysmalleilla, kuinka yrityksen arvo on kehittynyt tarkasteluhetkeen sekä kuinka budjetoimanne tulos, investointi- ja divestointisuunnitelmat sekä osingonjako vaikuttavat yrityksenne arvoon tulevaisuudessa.

muistiinpanot ja tiedostojen jakaminen

Muistiinpanot ja tiedostot

Muistiinpanot ja tiedostot -osio on suunniteltu budjettia, investointisuunnitelmia sekä raportteja koskevien muistiinpanojen ylläpitoon ja tiedostojen jakoon.

yrityksen perustiedot

Yrityksen perustiedot

Yrityksen perustiedot -välilehti on suunniteltu auttamaan yrityksiä perustietojen, kuten omistajaluettelon sekä liiketoimintasuunnitelman ylläpidossa.

integraatiot

Integrointi

Finadeckissa on olemassa valmiit integraatiot yleisimpiin taloushallinnon järjestelmiin.

Finadeckiin on mahdollista tuoda aineistoa myös manuaalisesti .csv ja .xml muodossa yleisimmistä taloushallinnon järjestelmistä.

Ajantasainen lista integraatioista ja manuaalisista tiedonsiirtomahdollisuuksista löytyvät Integraatiot-sivulta.

Finadeck tukee vakiona yritys-, yhdistys-, ja kiinteistökirjurin tilikarttoja.

kielivalikko

kieliversiot