Tilinpäätös
Raportointi
Talousjohtaminen
Tilinpäätösanalyysi Raportointi Talousjohtaminen
29,90€
per yritys/tilikausi
19,90€
per yritys/kk
39,90€
per yritys/kk
Integrointi
Maksuton ja helppo integroitavuus yleisimpiin kirjanpidon ohjelmistoihin*
Tiedonsiirtomahdollisuus manuaalisesti yleisimmistä kirjanpidon ohjelmistoista
Budjetointi
Tuloksen ja taseen seuranta kk-tasolla
Tuloksen ja taseen seuranta tilikausitasolla
Budjettiskenaariot
Budjetointi kustannuspaikoittain
Budjetointi konsernitasolla
Tuloksen ja taseen simulointi eri investointi- ja poistosuunnitelmilla, rahoitusinstrumenteilla, laina- ja maksuajoilla sekä korkotasoilla
Vakuuksien suunnittelu
Valittujen suorituskyvyn mittareiden seuranta tuloksen ja taseen toteumaa seurattaessa
Valittujen suorituskyvyn mittareiden seuranta tulosta ja tasetta budjetoidessa
Raportointi
Räätälöitävä BI-dashboard-näkymä
Tunnuslukuraportit ja graafit
Kassavirtalaskelma toteumaa koskien
Kassavirtalaskelma budjettia koskien
Rahoituslaskelma toteumaa koskien
Rahoituslaskelma budjettia koskien
Investointisuunnitelman sekä vastuu- ja vakuusposition raportit
Valittujen raporttien automaattinen raportointi valituille tahoille
Mahdollisuus tilata notifikaatiot asetettujen taloudellisten tunnuslukujen hälytysrajojen
rikkoutumisesta
Toimiala- ja kilpailijavertailu
Toimialavertailu valitun toimialan ja kokoluokan yrityksiin (historiavuodet)
Kilpalijavertailu valittuihin yrityksiin (historiavuodet)
Arvonmääritys
Arvonmääritystyökalut arvonmääritykseen tarkasteluhetkellä
Arvonmääritystyökalut budjetin mukaiseen arvon ennustamiseen
Rahoituksen haku
Tavoitellun rahoitusrakenteen syöttö
Tavoitellun rahoitusrakenteen mukaiset rahoitusvinkit
Rahoitushakemusten lähetys suoraan ohjelmistosta halutuille rahoittajille

* Finadeckin puolelta maksuton integrointi. Asiakas vastaa integraation ylläpitokustannuksista ja mahdollisista 3. osapuolen kustannuksista.