Finadeck dashboard rahoittajille

Dashboard hakemusten vertailuun ja asiakasyritysten talouden seurantaan

Nopeuta rahoitushakemusten käsittelyä ja hankkeiden läpimenoaikaa tarkastelemalla finadeckin kautta saapuvia hyvälaatuisia ja yhdenmukaisessa formaatissa tulevia rahoitushakemuksia dashboardistanne.

Helpota työtänne asiakasyritysten taloudellisen tilan seuraamisessa seuraamalla asiakasyrityksen taloudellisen tilan lähes reaaliaikaista kehitystä räätälöitävissä olevasta dashboardista yhdellä silmäyksellä.

Automatisoi kovenanttien valvonta ja helpota asiakasyritysten seurantaa entisestään lisäämällä herätteet asiakasyritysten tunnuslukujen seurantaan.

Herkkyysanalyysityökalut

Lisää varmuutta päätöksentekoon olemassa olevien ja uusille rahoitusta hakevien yritysten hakemusten käsittelyssä tekemällä herkkyysanalyysit muutamalla napin painalluksella.

Rahoituskonsultaation ja investointien suunnittelun työkalut

Asiakasyrityksen valtuuttaessa rahoittajan käyttäjälle pääsyn haluamaansa yrityksen profiilin osiin, rahoittajan käyttäjä voi porautua yrityksen profiiliin ja tuottaa asiakkaalleen skenaarioanalyysejä sekä auttaa yritystä mm. budjetin ja olemassa olevien vastuu- ja vakuustietojen ylläpidossa.

Toimialavertailu

Ymmärrä paremmin asiakasyrityksenne markkina-asemaa vertaamalla asiakasyrityksen taloudellisen tilan kehittymistä suhteessa muihin toimiviin valitsemasi kokoluokan yrityksiin.

Arvonmääritys (tulossa)

Seuraa Finadeckista kuinka tekemäsi ennusteet vaikuttavat yrityksesi arvonmuodostukseen.

Miksi finadeck?

1. helppokäyttöisyys, asiantuntevuus ja nykyaikaisuus
2. valmiit työkalut kokonaisvaltaisempaan taloutta koskevaan konsultaatioon
3. kustannustehokkuus

HYÖDYT RAHOITTAJALLE

Perinteisesti vs. finadeck

Läpikäydyt hankkeet/kk
20 kpl
Läpikäydyt hankkeet/kk
40 kpl

250 000 € lainan korkotuotto ilman toimitusmaksua oletuksella, että laina-aika on 5 vuotta, marginaali 1,75 % ja lyhennystapa kuukausittain tasalyhenteinen = 11 120 €. Oletuksella, että 10 % läpikäydyistä hankkeista toteutetaan, diskonttaamaton ja pääomakustannuksilla korjaamaton finadeckin tuoma lisätuotto esimerkkitilanteessa 22 240 €/kk. Ajan säästön lisäksi finadeckin helppokäyttöiset työkalut tekevät perinteisestä työstä mielekkäämpää.