Talousjohtamisen- ja raportoinnin pilvipalvelu yrityksille

Budjetointi & investointien suunnittelu

Vältä ylimääräinen päänvaiva laskelmapohjien teossa, kaavavirheissä, dokumenttien pyörittelyssä ja raportoinnissa suuntaamalla voimavarat ennusteiden syöttöön, arviointiin ja seurantaan.

Budjettiskenaarioita luomalla voit vertailla kuinka hyvin olette saavuttaneet operatiiviset tavoitteenne worst- ja best case budjettiskenaarioihin verrattuna ja miten eri investointisuunnitelmat vaikuttavat yrityksenne kassavirtaan sekä avaintunnuslukuihin.

Osallistuta myös haluamasi sidosryhmät, kuten yrityksenne tilitoimisto ja rahoittajat mukaan taloutta koskevaan suunnitteluun muutamalla napin painalluksella.

Rahoitusrakenteen ja kassanhallinta

Helpota työtäsi ja lisää ymmärrystäsi rahoitusinstrumenttien ja vakuuksien suunnittelussa tavoittelemanne rahoitusrakenteen mukaisilla rahoitusvinkeillä.

Ilmoitukset avaintunnuslukujen hälytysrajoista sekä mahdollisista kassaylijäämistä ja karikoista auttavat yritystänne talouden- ja kassan suunnittelussa sekä rahoitustarpeiden ennakoinnissa.

Alusta rahoituksen hakuun

Rahoitusneuvotteluihin valmistautuminen ja rahoituksen hakeminen ei ole aiemmin ollut näin helppoa.

Valmistaudu rahoitusneuvotteluihin tekemällä ammattitasoiset ennusteet ja tutustu yrityksenne tavoittelemaan rahoitusrakenteen mukaisiin rahoitusvaihtoehtoihin jo ennen neuvotteluja.

Säästä aikaasi hakemalla rahoitusta yhdellä Finadeckin muodostamalla hakemuksella haluamiltanne rahoittajilta ilman ylimääräisiä maileja, soittoja ja lomakkeiden täyttöä.

Löydä uusia rahoittajia, joiden rahoitusvaihtoehtoihin et ole vielä ennen tutustunut.

Raportointi

Keskity olennaiseen automatisoimalla taloutta koskeva raportointinne haluamillesi sidosryhmille, kuten hallitukselle, sijoittajille sekä rahoittajille.

Toimialavertailu

Ymmärrä paremmin yrityksesi markkina-asemaa vertaamalla yrityksenne taloudellisen tilan kehittymistä suhteessa muihin toimialalla toimiviin valitsemasi kokoluokan yrityksiin.

Arvonmääritys (tulossa)

Seuraa Finadeckista kuinka tekemäsi ennusteet vaikuttavat yrityksesi arvonmuodostukseen.

Miksi finadeck?

1. helppokäyttöisyys, asiantuntevuus ja nykyaikaisuus
2. monikanavaisuus
3. puolueettomuus rahoitusrakennesuosituksessa
4. kustannustehokkuus

HYÖDYT

Perinteisesti vs. finadeck

Budjetointiin, raportointiin, optimaalisen rahoitusrakenteen hahmottamiseen, rahoituksen hakuun ym. käytetty aika
Budjetointiin, raportointiin, optimaalisen rahoitusrakenteen hahmottamiseen, rahoituksen hakuun ym. käytetty aika

Olettamalla että budjetointiin, raportointiin, optimaalisen rahoitusrakenteen hahmottamiseen, rahoituksen hakuun ym. menee perinteisillä keinoilla aikaa n. 4 h/kk ja tekijän tuntipalkka on 35 €/h ja olettamalla, että finadeckin kautta yritys saa puolitettua ajan puoleen, finadeckin alusta säästää yritykseltä 840 € / vuosi. Ajan säästön lisäksi finadeckin helppokäyttöiset työkalut tekevät perinteisestä työstä mielekkäämpää ja tuovat yritykselle hyvin todennäköisesti kustannussäästöjä myös rahoituskuluissa.