Ratkaisut konserneille, yritysryppäille ja franchising ketjuille

Ketterät työkalut konserniraportointiin ja budjetointiin

Finadeckin konserniympäristössä voitte yhdistellä Finadeckiin aktivoitujen tytäryritysten sekä mahdollisten tytärkonsernien toteuma- ja budjettiluvut, tehdä tarvittavat sisäisten siirtojen eliminoinnit sekä rakentaa konsernilakanaraportit helpommin kuin koskaan aiemmin.

Lisäksi Finadeckiin on mahdollista perustaa oma ympäristö eliminointiyhtiölle taseen elimointeja koskien. Näin myös eliminointiyhtiöön esimerkiksi Google Sheetsin kautta vietävät taseen eliminoinnit saadaan huomioitua konserniympäristössä.

Yksi klikkaus ja sinulla on kaikki työkalut, joita tarvitset yrityksesi eteenpäin viemiseen.

Kokeile 30 päivää maksutta
service

Rakenna ja automatisoi haluamasi koontiraportit

Luo haluamasi koontiraportit kuten konsernilakana, Finadeckiin sisänrakennetulla helppokäyttöisellä raportin rakennustyökalulla, jolla voit valita raportteihin haluamasi sarakkeet sekä muuttujat ja viimeistellä raporttien visuaalisen ilmeen. Voit automatisoida myös omien raporttien kuukausittaiset lähetykset haluamillesi henkilöille.

Lataa esimerkkiraportti
  • reporting_my_reports_fi
Lataa esimerkkiraportti
  • dashboard_my_companies_fi

Hahmota iso kuva

Omat yritykseni dashboardissa voit tarkastella keskitetysti valitsemiasi yritysten kehitystä määrittelemälläsi aikavälillä, valitsemiesi vakiotunnuslukujen sekä itse rakentamienne tunnuslukujen valossa.

  • dashboard_my_companies_fi

Poraudu yritystasolle

Yrityksen dashboard -osiossa voit rakentaa kullekin yritykselle tarvitsemanne määrän dashboardeja yritysten eri osa-alueiden, kuten kannattavuuden, taseen tunnuslukujen ja myynnin seurantaan.

Näin ollen voitte seurata ketterästi valitsemanne yrityksen tai laskentakohteen kehitystä määrittelemälläsi aikavälillä valitsemiesi vakiotunnuslukujen sekä itse rakentamienne tunnuslukujen valossa sekä verrata toteuman kehitystä budjettiin ja ennusteisiin.

ja aina laskentakohdetasolle saakka

Laskentakohteet dashboardissa voit tarkastella keskitetysti asiointirooliin valitsemasi yrityksen valitsemiasi laskentakohteiden kehitystä määrittelemälläsi aikavälillä, valitsemiesi vakiotunnuslukujen sekä itse rakentamienne tunnuslukujen valossa.

Voitte verrata laskentakohteiden toteuman kehitystä budjettiin ja ennusteisiin myös laskentakohteet dashboardissa.

Helpota konsernin budjetointia ja ennusteiden tekoa

Hyödynnä Finadeckin helppokäyttöisiä budjetointi- ja ennustetyökaluja tulevaisuuden suunnittelussa ja skenaarioiden luonnissa. Voit syöttää budjetin yritys- ja laskentakohdetasolla Finadeckissa tai lukea budjetin sisään .csv aineistona tai Google Sheets integraation kautta.

  • budjetti