Ratkaisut kiinteistösijoitusalan yrityksille

Tehokkaat työkalut kiinteistöportfolion kannattavuuden, tehokkuuden sekä taserakenteen seurantaan ja johtamiseen

Finadeck on helpoin ja kustannustehokkain tapa yhdistää taloutta sekä operatiivista liiketoimintaa koskeva data helpommin ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, ymmärtää historiaa ja nykytilaa sekä suunnitella tulevaisuutta.

Sen avulla voit seurata kiinteistöportfoliosi kannattavuutta ja taserakennetta paremmin, rakentaa kiinteistöportfolion seurantaan keskeisimmät tunnusluvut, kuten vuokrausaste sekä automatisoida haluamasi raporttien lähetyksen haluamillesi henkilöille.

Yksi klikkaus ja sinulla on kaikki työkalut, joita tarvitset yrityksesi eteenpäin viemiseen.

Hahmota iso kuva ja poraudu poikkeuksiin

Rakenna haluamasi tunnusluvut, kuten vuokrausaste sekä dashboardit yrityksesi sekä kiinteistöjen vuokralaisten, kannattavuuden, tehokkuuden, tulo- ja kulurakenteen sekä taserakenteen seurantaan. Jaa raportit haluamillesi henkilöille helpommin kuin koskaan aiemmin automatisoimalla dashboardien kuukausittaiset lähetykset.

Rakenna ja automatisoi haluamasi koontiraportit

Luo haluamasi koontiraportit Finadeckiin sisänrakennetulla helppokäyttöisellä raportin rakennustyökalulla, jolla voit valita raportteihin haluamasi sarakkeet sekä muuttujat ja viimeistellä raporttien visuaalisen ilmeen. Voit automatisoida myös omien raporttien kuukausittaiset lähetykset haluamillesi henkilöille, kuten johdolle ja hallituksen jäsenille.

Helpota kiinteistöportfolion budjetointia, ennusteiden tekoa ja investointien suunnittelua

Hyödynnä Finadeckin helppokäyttöisiä budjetointi-, investointien suunnittelu ja ennustetyökaluja tulevaisuuden suunnittelussa ja skenaarioiden luonnissa. Voit syöttää budjetin yritys- ja laskentakohdetasolla Finadeckissa tai lukea budjetin sisään .csv aineistona tai Google Sheets integraation kautta.

  • budjetti