Saku Pöllänen
Saku PöllänenCEO
CEO Saku Pöllänen vastaa ohjelmiston pääarkkitehtina finadeckin ohjelmiston kokonaisuudesta, myynnistä ja markkinoinnista. Sakulla on kokemusta vastuullisista yritysrahoituksen, sijoituspuolen ja taloushallinnon tehtävistä OP ryhmässä, Danske Bankilla sekä Trust Kapital Groupilla (nykyinen Ropo Capital Group). Sakun erityisosaaminen on pk-yritysten pääomarakenteen optimointi ja taloushallinnon sähköistäminen.
Mika Järvinen
Mika JärvinenPartner & CFO
Partner & CFO Mika Järvinen vastaa finadeckin tuottamien analyysien oikeellisuudesta. Mikalla on kokemusta vastuullisista taloushallinnon tehtävistä ja hän on suorittanut tilintarkastajan KHT-auktorisoinnin. Hän työskentelee päätyökseen Tuokolla ja hän on työskennellyt aiemmin Deloittella ja BDO:lla, joissa hänelle on karttunut laaja-alainen kokemus niin listayhtiöiden kuin perhe- ja kasvuyritysten taloudesta ja riskienhallinnasta. Mikan erityisosaaminen on yritysjärjestelyt sekä sijoituspalvelutoimialan sääntely.
Elisa Nuutinen
Elisa NuutinenHead of Customer Success
Head of Customer Success Elisa Nuutinen vastaa asiakassuhteiden ylläpidosta ja kehittämisestä. Elisalla on vankka lähes kymmenen vuoden kokemus raportoinnista, budjetoinnista sekä ennusteiden teosta talousjohtamisen ohjelmistoa kehittävästä ohjelmistoyrityksestä. Lisäksi Elisalla on vahva osaamispohja hallinnon tehtävistä ja tilinpäätöksen teosta. Elisan erityisosaamista on yritysten tarpeiden laaja-alainen ymmärtäminen ja yrityksiltä tulevien kehitysideoiden viestintä kehitystiimille.
Toni Miettinen
Toni MiettinenSales Manager
Sales Manager Toni Miettinen vastaa asiakashankinnasta sekä asiakashuolenpidosta. Tonilla on kokemusta myynnistä Viasatilta joka kuuluu Nordic Entertaiment Groupiin. Tonin erityisosaamista on asiakkaan tarpeiden kartoittaminen, myyntiprosessin sujuva ja miellyttävä läpivienti sekä asiakasrajapinnassa työskentely.
Tuomas Tirronen
Tuomas TirronenCTO & Head of Backend
CTO & Head of Backend Tuomas Tirronen vastaa asiakkaiden tietosuojasta sekä ohjelmiston tietomallin ja toimintalogiikan suunnittelusta ja toteutuksesta. Tuomaksella on kokemusta sveitsiläisen Avaloq Evolution AG:n pankkijärjestelmän ja verkkopankkiohjelmiston kehitys-, implementointi- sekä ylläpitoprojekteista Luxemburgissa ja Sveitsissä. Tuomaksen erityisosaamista on tiedonhallinta, rajapintaintegraatiot sekä ohjelmistojen tuotanto- ja ylläpitoprojektit.
Olli Tiihonen
Olli TiihonenCIO & Head of Frontend
CIO & Head of Frontend Olli Tiihonen vastaa ohjelmiston suunnittelusta ja frontendin koodauksesta. Ollilla on kokemusta ohjelmoinnista, ohjelmistotuotannosta, myynnistä ja markkinoinnista toimiessaan yrittäjänä Houndmedia Oy:ssa, Caktus Inc.startupissa sekä osakkaana Omameklari Oy:ssä. Erityisosaamista Ollilla on applikaatioiden ja web-pohjaisten ohjelmistojen suunnittelusta, ohjelmoimisesta ja kehityksestä.
Lasse Jokinen
Lasse JokinenSoftware Engineer
Software Engineer Lasse Jokinen vastaa ohjelmiston designista sekä yhdessä Ollin ja Tuomaksen kanssa sovelluskehityksestä.
Lassella on kokemusta verkkosivustojen suunnittelusta ja toteuttamisesta.
Jari Kemi
Jari KemiPartner
Partner Jari Kemi vastaa yhdessä Tuomaksen ja Ollin kanssa ohjelmiston teknisestä arkkitehtuurista ja infrastruktuurista. Jarilla on erityisesti kokemusta kansainvälisten ohjelmistojen big datan kehittämisestä. Hän on kartuttanut osaamistaan mm. Handelsbanken AB:lla, Tantan Hong Kong Ltd:llä, Frosmo Oy:llä, Unity Technologies Ltd:llä ja Discovery Inc.:llä. Ohjelmistojen infrastruktuuri ja big datan hallinta on Jarin vahvinta erityisosaamista.
Aleksi Ranta-Pere
Aleksi Ranta-PerePartner
Partner Aleksi Ranta-Pere vastaa taloudellisten mallien suunnittelusta, ylläpidosta ja soveltamisesta. Aleksilla on rahoitusalan kokemusta mm. sijoitusasiantuntijan roolista Family Officessa sekä analyytikon tehtävistä Credit Suisse pankilla. Aleksi viimeistelee parhaillaan maisterin tutkintojaan Euroopan parhaimpiin lukeutuvassa kvantitatiivisen rahoituksen maisteriohjelmassa Zürichissa ja työskentelee anayytikkona Sveitsiläisessä hedge fundissa.