Netum – Vahva ja luotettava suomalainen IT-palvelukonserni

Netum on vahvasti kasvava IT-palvelukonserni, jolla on yli 20 vuoden kokemus vaativista IT-hankkeista. Netumin tavoitteena on olla alan luotetuin kumppani ja halutuin työyhteisö vastuullisessa ja turvallisessa digimuutoksessa.

Netumin palveluksessa työskentelee yli 260 henkilöä Suomessa ja liikevaihto vuonna 2021 oli 22.4 miljoonaa euroa. Netum Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalle.

”Pörssiin listautuminen toi uudenlaisia vaatimuksia raportoinnin aikataululle ja laadulle”

Pörssiin listautumisen myötä Netumille syntyi tarve tuottaa laadukkaampaa raportointia konsernin talousohjauksen tueksi. Raportoinnin haasteena oli eri lähdejärjestelmistä saatavan datan automatisointi ja koostaminen selkeästi visualisoiduiksi graafeiksi ja tunnusluvuiksi.

Listautumisesta ja sen jälkeisistä yritysostoista johtuen resurssit olivat jo valmiiksi tiukoilla, joten päädyttiin siihen lopputulokseen, että raporttien kokoaminen manuaalisesti veisi liian paljon aikaa. Lähtökohtana oli, että talouden ja operatiivisen liiketoiminnan lukuja ei tarvitsisi itse lähteä murskaamaan eikä yhdistelemään vaan löydettäisiin ratkaisu, jolla raportointi saataisiin automatisoitua.

netum mainoskuva

”Finadeckin itsepalvelumalli mahdollisti helpon käyttöönoton”

Uudeksi raportointityökaluksi kartoitettiin eri vaihtoehtoja, mutta lopulta päädyttiin Finadeckiin sen helpon käyttöönoton ja laajojen raportointimahdollisuuksien vuoksi. Finadeckissa oli konsernin käyttämiin taloushallinnon järjestelmiin nopeasti ja helposti itsepalveluna aktivoitavat valmiit integraatiot, jonka jälkeen raportointi oli käytettävissä lähes reaaliajassa. Finadeckin käyttöönottopalvelun, intuitiivisen käyttöliittymän ja selkeän käyttöohjeen avulla saatiin selkeä kuva siitä, mitä ominaisuuksia ohjelmisto pitää sisällään yksittäisen yrityksen, yrityksen laskentakohteiden sekä konsernin raportointiin, budjetointiin ja ennusteiden tekoon.

Finadeckin avulla hallitusraportointi oli vaivatonta toteuttaa haluttuun viralliseen muotoon ja jatkossa raporttien jakelu on mahdollista automatisoida. Finadeckin toiminnallisuuksien ja automatiikan avulla Netum onnistui myös virtaviivaistamaan sekä nopeuttamaan merkittävästi raportoinnin, budjetoinnin sekä ennusteiden teon prosesseja.

Finadeckin avulla Netum pystyi siis reagoimaan muuttuviin raportointivaatimuksiin ja säästämään merkittävästi talousohjauksen henkilöresursseja. Lisäksi Finadeckin mahdollisuus rajata datan näkyvyyttä eri käyttäjien välillä olivat Netumin vaatimuksena ja valintakriteerinä.

Netum_FInadeck_havainnekuva

Kuvassa vasemmalta oikealle Netumin talousjohtaja Pekka Levänen ja Group Controller Mari Ala-Sorvari sekä Finadeckin toimitusjohtaja Saku Pöllänen

”Palvelu on ollut loistavaa ja toiveisiin on vastattu kehityksen suhteen”

Finadeckin asiakkaana Netumilla ei ole ollut tarvetta odotella vastauksia. Kysymyksiin on vastattu nopeasti ja apua sekä opastusta on saatu tarvittaessa. Myös kehitysehdotukset on huomioitu Finadeckin päässä avoimesti ja ohjelmiston uudet ominaisuudet julkaistu nopealla aikataululla.

Netumin ja Finadeckin yhteistyö jatkuu vakaana. Tulevaisuudessa Netumin on tarkoituksena syventää sekä laajentaa Finadeckin hyödyntämistä talousjohtamisen ja -ohjauksen prosesseissa.