Vauraus Suomi Oyj – Suomen johtava yrityslainaa välittävä joukkorahoituspalvelu

Vauraus Suomi Oyj on vuonna 2011 perustettu Suomen johtava yrityslainaa välittävä joukkorahoituspalvelu, joka yhdistää joustavaa rahoitusta tarvitsevat yritykset ja hyvää tuottoa etsivät sijoittajat. Vauraus välittää yrityslainaa 100 000 eurosta alkaen edistäen yritysvetoista liiketoimintaa ja paikallista talouskasvua. Vaurauden konserniin kuuluu useita yhtiötä.

Vauraus konsernin palveluksessa työskentelee noin 40 henkilöä Suomessa ja liikevaihto vuonna 2022 oli noin 4,1 miljoonaa euroa. Vauraus on joukkorahoituspalvelun tarjoaja ja maksulaitos, jolla on Finanssivalvonnan myöntämät toimiluvat.

Tarve konserniyhdistelylle syntyi tytäryhtiöiden perustamisen myötä

Vuosina 2020–2022 Vaurauden konsernin operatiivisten yhtiöiden lukumäärän kasvettua useampaan erillisyhtiöön, Vauraudelle syntyi tarve konsernilaskennalle. Konsernilaskennan tarpeen myötä Vauraus alkoi etsiä ohjelmaa, jolla saataisiin hoidettua kätevästi konsernin sisäisten siirtojen eliminointi, konsernin budjetointi, ennusteiden teko ja raportointi.

konsernilakana

Havainnekuva Finadeckin konsernilakanaraportista

Ennen konsernirakenteen syntymistä Vauraus valmisteli budjetin, ennusteet sekä kuukausi- ja viranomaisraportit pääasiassa Excelissä käyttäen noin yhden vuorokauden kuukaudessa johdon – ja viranomaisraporttien valmisteluun. Aikasäästön lisäksi Vauraus etsi ratkaisua, jolla manuaalisen laskentavirheen mahdollisuus saadaan minimoitua.

”Oli mukava huomata, että Finadeck kuunteli tarpeemme ja oli halukas todentamaan ohjelmiston hyödyt konsolidointia koskien jo testijakson aikana”

Vauraudelle Finadeck ei ollut entuudestaan tuttu ohjelmisto, mutta tilitoimisto Accountorin vinkattua Vauraudelle Finadeckista, hallintojohtaja Marjaana Ervasti sekä salkunhoitaja Ritva Karling päättivät tutustua Finadeckiin.

”Oli mukava huomata, että Finadeck kuunteli tarpeemme ja oli halukas todentamaan ohjelmiston hyödyt konsolidointia koskien rakentaen meille Finadeckiin konserniympäristön sekä määrittelemämme mukaiset tunnusluvut ja raportit johdon raportointia koskien jo testijakson aikana” Ervasti toteaa. Finadeckin koostaessa raportit automaattisesti sisään luetusta datasta ja lähettäessä halutut raportit automaattisesti halutuille henkilöille määrätyllä aikavälillä, oli selvää, että Finadeck tuo Vauraudelle merkittävän aikasäästön.

Finadeck x Vauraus havainnekuva toimistolta

Kuvassa vasemmalta oikealle Finadeckin toimitusjohtaja Saku Pöllänen ja Vauraus Suomi Oyj:n hallintojohtaja Marjaana Ervasti.

Testijakson aktivointi sekä Procountorin integraation päällekytkentä oli helppoa. Datan siirtyminen Finadeckiin on ollut Vauraudelle vaivatonta integraation päivittäessä datan Finadeckiin automaattisesti joka yö ja manuaalisen päivityksen ollessa myös mahdollista. Testijakson aikana Vauraus pystyi myös todentamaan, että Finadeckin käyttöliittymä oli moderni ja monipuolisista toiminnallisuuksista huolimatta verrattain helppokäyttöinen.

Automatisoinnilla aikaa jää ihmistyötä vaativiin tehtäviin enemmän

Käyttöönotossa Vauraudelle viimeisteltiin Finadeckiin tarvittavat sisäisten siirtojen eliminointisäännöt sekä johdon raportit. Osa sisäisistä tapahtumista ei ollut historiassa omilla tileillään, jonka vuoksi Finadeckiin perustettiin eliminointiyhtiö, jonka kautta kyseiset tapahtumat saatiin eliminoitua konsernista. Lisäksi Finadeckiin rakennettiin valmiiksi sääntelyn vaatima pääoman vähimmäisvaade laskelma -raportti, ja haluttujen raporttien automaattilähetykset kytkettiin päälle johdolle sekä hallitukselle.

Finadeck x Vauraus havainnekuva toimistosta

Kuvassa vasemmalta oikealle Finadeckin toimitusjohtaja Saku Pöllänen ja Vauraus Suomi Oyj:n hallintojohtaja Marjaana Ervasti.

Raporttien rakentamisen ohessa Finadeck rakensi Vauraudelle käyttöönottokoulutuksen yhteydessä Vaurauden kanssa läpikäytyjen tarpeiden perusteella budjetointia sekä ennusteiden päivitystä koskevan oppaan, jotka tukevat jatkossa budjettien laatimista ja ennusteiden päivitystä.

Finadeckiin siirtymisen myötä Vauraus valmistelee nykyään erillisyhtiöiden budjetit ja ennusteet Finadeckissa ja yhdistelee erillisyhtiöiden tulos- ja tasebudjeteista sekä ennusteista budjetit ja ennusteet konsernille.

”Käyttöönotto ja asiakaspalvelut saavat meiltä kiitettävän arvosanan”

Käyttöönotto ja asiakaspalvelu saavat meiltä kiitettävän arvosanan. Kaiken kaikkiaan Finadeck kattaa konsernimme raportointia, budjetointia, ennusteiden tekoa ja konsernilaskentaa koskevat tarpeet kiitettävästi” Ervasti tiivistää. Finadeck on huomioinut myös matkan varrella esiin nousseet tarpeet ja pystynyt reagoimaan ja rakentamaan ratkaisut järkevällä aikataululla Vaurauden tarpeisiin.

Jatkossa Vauraus tulee hyödyntämään Finadeckia entistä laajemmin raportoinnissa, budjettiskenaarioiden ja ennusteiden teossa sekä konsernitilinpäätöksen valmistelussa sekä konsernitilinpäätöksen laatimisessa.