Ratkaisut logistiikka-alan yrityksille

Tehokkaat työkalut ajoneuvojen kannattavuuden ja tehokkuuden seurantaan sekä budjetointiin

Datan hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa on helpompaa, kun kirjanpidon, ajopiirturiohjelmiston sekä muiden mahdollisten ohjelmistojen data on hyödynnettävissä yhdessä paikassa.

Rattimies lyö pimeässä pitkät päälle, jotta näkee ajaa. Finadeck sen sijaan valaisee datan, joka auttaa yritystä ja sen johtavia ihmisiä näkemään mahdolliset kehityskohteet sekä hallitsemaan riskit.

Yksi klikkaus ja sinulla on kaikki työkalut, joita tarvitset yrityksesi eteenpäin viemiseen.

Finadeck ratkaisut kuljetusalalle

Hahmota iso kuva ja poraudu poikkeuksiin

Rakenna haluamasi dashboardit muun muassa yrityksenne kannattavuuden, tulo- ja kulurakenteen sekä taserakenteen seurantaan. Jaa raportit haluamillesi henkilöille helpommin kuin koskaan aiemmin automatisoimalla dashboardien kuukausittaiset lähetykset.

Rakenna ja automatisoi haluamasi koontiraportit

Finadeckiin sisänrakennetulla helppokäyttöisellä raportin rakennustyökalulla voit rakentaa, visualisoida ja automatisoida helposti muun muassa  johdon ja hallituksen ajoneuvokohtaiset seurantaraportit sekä yrityksen kuukausiyhteenvedot. Voit automatisoida myös omien raporttien kuukausittaiset lähetykset haluamiesi henkilöiden, kuten johdon ja hallituksen jäsenten sähköposteihin.

Helpota ajoneuvojen budjetointia ja ennusteiden tekoa

Hyödynnä Finadeckin helppokäyttöisiä budjetointi-, investointien suunnittelu ja ennustetyökaluja tulevaisuuden suunnittelussa ja skenaarioiden luonnissa. Voit syöttää budjetin yritys- ja laskentakohdetasolla Finadeckissa tai lukea budjetin sisään .csv aineistona tai Google Sheets integraation kautta.

  • budjetti