Lösningar för logistikföretag

Kraftfulla verktyg för övervakning och budgetering av fordonets lönsamhet och effektivitet

Det är lättare att använda data i ledning och beslutsfattande när data från redovisning, färdskrivarprogramvara och annan möjlig programvara kan användas på ett ställe.

Ratten träffar de långa i mörkret så att han kan se åkturen. Finadeck, å andra sidan, belyser data som hjälper företaget och dess ledande personer att se potentiella utvecklingsmål och hantera risker.

Ett klick och du har alla verktyg du behöver för att driva ditt företag framåt.

Finadecks lösningar för transportbranschen

Ta reda på helheten och öka detaljnivån till undantag

Bygg de instrumentpaneler du vill övervaka företagets lönsamhet, intäkts- och utgiftsstruktur, balansräkningsstruktur med mera. Dela rapporter med personer du vill ha enklare än någonsin genom att automatisera månatliga instrumentpanelsinlämningar.

Skapa och automatisera de rapporter du vill ha

Med Finadeckis inbyggda lättanvända rapportbyggnadsverktyg kan du enkelt bygga, visualisera och automatisera bland annat förvaltnings- och styrelsespecifika övervakningsrapporter och företagets månatliga sammanfattningar. Du kan också automatisera månatliga inlämningar av dina egna rapporter till e-postmeddelanden från personer du vill ha, till exempel ledning och styrelseledamöter.

Gör fordonsbudgetering enklare och prognoser

Dra nytta av Finadecks lättanvända budgeterings-, investeringsplanerings- och prognosverktyg för att planera för framtiden och skapa scenarier. Du kan ange en budget på affärs- och inventeringsmålsnivå i Finadeck eller .csv i budgeten som material eller genom Integration av Google Kalkylark.

  • Budget