Spara tid genom att låta automatiseringen göra ådring och rullning åt dig

Exempel på korningsregler
  • kornning regler

Korn- och rullregler

Med spannmålsverktyget kan du bygga korningsregler i Finadeck, baserat på vilka till exempel valda intäkter och kostnader som bokförts och/eller budgeterats för förvaltningsberäkningsobjektet kan allokeras till önskade beräkningsmål i Finadeck.

Med finadecks inbyggda spannmålsverktyg kan du också bygga en lavinregel, enligt vilken utvalda intäkter och kostnader också kan skickas mellan företag som har aktiverats i Finadeck.

Med de inbyggda rollover-reglerna kan till exempel de administrativa kostnaderna för koncernens moderbolag överföras till koncernens operativa bolag på ett automatiserat sätt.

  • kornning regler