Helpota konsernin seurantaa, raportointia ja budjetointia Finadeckilla

Kokeile 30 päivää maksutta
  • konserniyhteenveto
  • konsernirakenne
  • konsernilaskenta

Yhdistä konserniyritysten luvut vaivattomasti

Finadeckin konserniympäristössä voitte yhdistellä Finadeckiin aktivoitujen tytäryritysten sekä mahdollisten tytärkonsernien toteuma- ja budjettiluvut vaivattomasti.

  • konsernirakenne
  • konsernilaskenta

Anna automatiikan hoitaa eliminoinnit

Sisäisten siirtojen eliminoinnit saadaan toteutettua rajaamalla kunkin konserniin kuuluvan yrityksen sisäisten siirtojen tilit pois konsernin tiliöintisäännöissä. Finadeck tekee valuuttakurssien eliminoinnit automaattisesti konsernille asetetun päävaluutan mukaisesti.

Lisäksi Finadeckiin on mahdollista perustaa oma ympäristö eliminointiyhtiölle taseen elimointeja koskien, jonka myötä eliminointiyhtiöön Excelin tai Google Sheetsin kautta vietävät taseen eliminoinnit saadaan huomioitua konserniympäristössä.

  • konsernin sisäisten siirtojen eliminoinnit tiliöintisäännöillä
  • konsernin valuuttakurssin eliminoinnit
  • reporting_my_reports_fi
Lataa esimerkkiraportti

Automatisoi konsernin raportointi

Luo haluamasi koontiraportit kuten konsernilakana, Finadeckiin sisänrakennetulla helppokäyttöisellä raportin rakennustyökalulla, jolla voit valita raportteihin haluamasi sarakkeet sekä muuttujat ja viimeistellä raporttien visuaalisen ilmeen. Voit automatisoida myös omien raporttien kuukausittaiset lähetykset haluamillesi henkilöille.

Lataa esimerkkiraportti