Finadeck gör budgetering och byggprognoser enklare

budgetbidrag

Budgetering av resultatet

Finadeck stöder företags-, företags- och fastighetstjänstemannens kontoplan.

Bild av aggregeringar för prestandabudget

Sammanställningar av resultatbudget

Det är möjligt att genomföra budgeteringen av resultatet på grupp-, företags- och beräkningsmålnivå. Finadeck sammanställer budgetar från beräkningsmålnivån till företagsnivån automatiskt, vilket sparar tid vid sammanställningen av budgeten.

Om så önskas kan företagens budgetar också föras samman till koncernmiljön.

Bild av aggregeringar för prestandabudget

Delbudgetering

Budgeten kan läggas in och läsas in till Finadeck på konto- och/eller kontogruppsnivå, samt med hjälp av underbudgetar.

Vid användning av delbudgetar kan organen och formlerna för delbudgetarna för de önskade intäkterna och utgifterna byggas in i Finadeck, vilket till exempel gör att personalkostnader kan budgeteras per personalgrupp eller person.

Att anpassa delbudgeteringsramar är en del av idrifttagningsutbildningen.

budgetera löner efter persongrupp
Budgetering av eviga kostnader

Budgetering av sociala avgifter

Genom att ange procentandelarna av personalsidans kostnader i Finadeck beräknar programvaran automatiskt personalsidans kostnader i budgeten.

Budgetering av eviga kostnader

Budgetering i balansräkningen

Anläggningstillgångar och avskrivningsräknare

I finadecks avsnitt för förvaltning av anläggningstillgångar kan du ange information om förvärv av anläggningstillgångar samt redovisnings- och skatteavskrivningsplaner per råvara. Finadeck beräknar automatiskt de planerade avskrivningarna i resultat- och balansräkningen.

Dessutom kan du markera anläggningstillgångar för beräkningsobjekt, vilket gör att avskrivningen enligt avskrivningsplanen automatiskt kan beräknas korrekt även för vinstbudgetarna och prognoserna för beräkningsobjekten.

  • Anläggningstillgång
  • program för borttagning
  • lånebudgetering

Låneräknare

I finadecks låneavsnitt kan du ange information om befintliga och planerade lån, samt amorteringsprogram och räntor, i lånekalkylatorn. Finadeck beräknar automatiskt de planerade återbetalningarna i resultat- och balansräkningen.

Dessutom kan du markera lånen för beräkningsobjekten, vilket gör att ränteutgifterna enligt lånedata automatiskt kan beräknas korrekt också för resultatbudgetarna och prognoserna för beräkningsobjekten.

  • lånebudgetering

Investeringsplanering

När du planerar investeringar kan du välja skuld och eget kapital finansieringsalternativ som finansieringskällor och enkelt se om budgeterade kassaflöden kommer att vara tillräckligt för att återbetala skulder.

Finadeck kommer att se till att den budgeterade balansräkningen alltid matchar.

  • Planering av investeringar
  • Information om förvärv av investeringar
  • automatiska balansräkningssimuleringar

Simuleringar av balansräkningen

Finadeck innehåller mångsidiga balansräkningssimuleringsfunktioner för budgetering av kundfordringar, leverantörsskulder, momsfordringar och skulder samt semesterlöneavsättningar som hjälper till att förbereda kassaflödesprognoser.

  • automatiska balansräkningssimuleringar

Förutsägelser

Rullande prognos

Du kan skapa rullande prognoser eller skapa en prognos manuellt genom att kombinera faktiska data för önskad tidsperiod till en vald budget eller prognos. När du har skapat prognoser kan du redigera prognoserna om det behövs.

En rullande prognos kombinerar sömlöst alltid förverkligandet av den senaste avslutade momsperioden med en vald budget eller prognos.

  • Väder

Modern teknik möjliggör användarvänlighet

Kundberättelser

biorex logotyp

BioRex Cinemas Oy

Läs mer

class="img-responsive

Canelco

Läs mer

Winger logotyp22

Hot Wings Ltd

Läs mer

Logotyp för Kotipizza

Kotipizza

Läs mer

lekitek_logo

Lempäälä Fastighetsunderhåll och teknik LEKITEK Oy

Läs mer

lempäälä semesterbostäder logo-small

Lempäälä Hyreshus Oy

Läs mer

netum logotyp

Netum

Läs mer

Roadscanners logotyp

Roadscanners Oy

Läs mer

class="img-responsive

Vauraus-koncernen

Läs mer