Netum – En stark och pålitlig finsk IT-tjänstegrupp

Netum är en starkt växande IT-tjänstegrupp med över 20 års erfarenhet av krävande IT-projekt. Netums mål är att vara den mest betrodda partnern i branschen och den mest eftertraktade arbetsgemenskapen inom ansvarsfull och säker digital transformation.

Netum har över 260 anställda i Finland och omsättningen 2021 var 22,4 miljoner euro. Netum Group Plc är noterat på Nasdaq Helsinkis marknadsplats First North.

"Börsnoteringen ställde nya krav på tidplan och kvalitet i rapporteringen"

I och med börsnoteringen behövde Netum ta fram rapportering av högre kvalitet för att stödja koncernens ekonomiska förvaltning. Utmaningen med rapporteringen var att automatisera och sammanställa data från olika källsystem till tydligt visualiserade grafer och KPI:er.

På grund av börsintroduktionen och efterföljande förvärv var resurserna redan snäva, så man drog slutsatsen att det skulle ta för mycket tid att sammanställa rapporter manuellt. Utgångspunkten var att siffrorna för den finansiella och operativa verksamheten inte skulle behöva krossas eller kombineras av oss själva, utan en lösning skulle hittas som skulle automatisera rapporteringen.

netum reklam bild

"Finadecks självbetjäningsmodell möjliggjorde enkel distribution"

Olika alternativ undersöktes för ett nytt rapporteringsverktyg, men i slutändan valdes finadeck på grund av dess enkla implementering och omfattande rapporteringsmöjligheter. Finadeck hade färdiga integrationer som snabbt och enkelt kunde aktiveras som en självbetjäning till de ekonomihanteringssystem som användes av koncernen, varefter rapporteringen var tillgänglig nästan i realtid. Finadecks implementeringstjänst, intuitiva användargränssnitt och tydliga användarmanual gav en tydlig bild av vilka funktioner programvaran innehåller för rapportering, budgetering och prognostisering av ett enskilt företag, företagets beräkningsmål och koncernen.

Med Finadeck var det enkelt att implementera styrelserapportering i önskat officiellt format, och i framtiden kommer det att vara möjligt att automatisera distributionen av rapporter. Med hjälp av Finadecks funktioner och automatisering lyckades Netum också effektivisera och avsevärt påskynda processerna för rapportering, budgetering och prognoser.

Med Finadecks hjälp kunde Netum reagera på förändrade rapporteringskrav och avsevärt spara personalresurser för ekonomisk förvaltning. Dessutom var Finadecks förmåga att begränsa synligheten av data mellan olika användare Netums krav och urvalskriterium.

Netum_FInadeck_havainnekuva

På bilden från vänster till höger, Netums CFO Pekka Levänen och Group Controller Mari Ala-Sorvari och Finadecks VD Saku Pöllänen

"Servicen har varit utmärkt och önskemålen har uppfyllts utvecklingsmässigt"

Som Finadecks kund har Netum inte behövt vänta på svar. Frågor har besvarats snabbt och hjälp och vägledning har getts vid behov. Utvecklingsförslag har också beaktats öppet i Finadecks slut, och de nya funktionerna i programvaran har publicerats enligt ett snabbt schema.

Samarbetet mellan Netum och Finadeck är fortsatt stabilt. I framtiden avser Netum att fördjupa och utöka användningen av Finadeck i ekonomistyrnings- och kontrollprocesser.