Priser

Effektivisera och utveckla rapporterings- och ekonomihanteringsprocesser på Finadeck. Alla våra lösningar möjliggör en kombination av finansiella och operativa affärsdata.

Idrifttagningspris 1590 €**

 • Fri och enkel integration med de vanligaste bokföringsprogram*
 • Gratis och enkel integration med den vanligaste operativa affärsprogramvaran för inmatning av icke-finansiella data*
 • Manuell kommunikation från de vanligaste bokföringsprogram
 • Google Sheets-integration för att importera data utanför bokföringsprogramvaran
 • Dashboarden
  •  För företagsgrupper och grupper
  •  Övervakning av de finansiella och dagliga affärsnyckelindikatorerna för ett enskilt företag
  •  Så här övervakar du beräkningsobjektens ekonomiska status
 • Formelverktyg för att bygga dina egna nyckeltal
 • Rapport byggnad verktyg för att bygga egna rapporter
 • Ekonomisk beräkning av borrning
 • Standardindikatorer och -grafer
 • Automatisk inlämning av valda rapporter
 • Bransch- och konkurrentjämförelse

Pris för implementering 2490 €**

 • Fri och enkel integration med de vanligaste bokföringsprogram*
 • Gratis och enkel integration med den vanligaste operativa affärsprogramvaran för inmatning av icke-finansiella data*
 • Manuell kommunikation från de vanligaste bokföringsprogram
 • Google Sheets-integration för att importera data utanför bokföringsprogramvaran
 • Dashboarden
  •  För företagsgrupper och grupper
  •  Övervakning av de finansiella och dagliga affärsnyckelindikatorerna för ett enskilt företag
  •  Så här övervakar du beräkningsobjektens ekonomiska status
 • Formelverktyg för att bygga dina egna nyckeltal
 • Rapport byggnad verktyg för att bygga egna rapporter
 • Ekonomisk beräkning av borrning
 • Standardindikatorer och -grafer
 • Automatisk inlämning av valda rapporter
 • Bransch- och konkurrentjämförelse
 • Budgetscenarier
 • Förutsägelser
 • Budgetering efter kostnadsställe
 • Budgetering på gruppnivå
 • Simulering av vinst och balansräkning med olika investerings- och avskrivningsplaner, finansiella instrument, låne- och betalningsperioder samt räntor
 • Värderingsverktyg för värdering för tillfället
 • Värderingsverktyg för budgetvärdesprognos
 • Skriv ut hela finansieringspaketet direkt från programvaran
 • Överföring av finansieringsansökningar till de önskade givarna

Implementeringspris 2990 €**

 • Fri och enkel integration med de vanligaste bokföringsprogram*
 • Gratis och enkel integration med den vanligaste operativa affärsprogramvaran för inmatning av icke-finansiella data*
 • Manuell kommunikation från de vanligaste bokföringsprogram
 • Google Sheets-integration för att importera data utanför bokföringsprogramvaran
 • Dashboarden
  •  För företagsgrupper och grupper
  •  Övervakning av de finansiella och dagliga affärsnyckelindikatorerna för ett enskilt företag
  •  Så här övervakar du beräkningsobjektens ekonomiska status
 • Formelverktyg för att bygga dina egna nyckeltal
 • Rapport byggnad verktyg för att bygga egna rapporter
 • Ekonomisk beräkning av borrning
 • Standardindikatorer och -grafer
 • Automatisk inlämning av valda rapporter
 • Bransch- och konkurrentjämförelse
 • Budgetscenarier
 • Förutsägelser
 • Budgetering efter kostnadsställe
 • Budgetering på gruppnivå
 • Simulering av vinst och balansräkning med olika investerings- och avskrivningsplaner, finansiella instrument, låne- och betalningsperioder samt räntor
 • Värderingsverktyg för värdering för tillfället
 • Värderingsverktyg för budgetvärdesprognos
 • Skriv ut hela finansieringspaketet direkt från programvaran
 • Överföring av finansieringsansökningar till de önskade givarna
 • Möjlighet att ange eller läsa in information om befintliga och planerade investeringar efter tillgång
  •  Tillgångsförvärvsdata och redovisnings- och skatteavskrivningsplaner efter tillgång efter konto och beräkning
 • Bygga önskade fräsregler i Finadeck för efterberäkningen av beräkningen

Introduktion 350 €**

 • Fri och enkel integration med de vanligaste bokföringsprogram*
 • Gratis och enkel integration med den vanligaste operativa affärsprogramvaran för inmatning av icke-finansiella data*
 • Manuell kommunikation från de vanligaste bokföringsprogram
 • Google Sheets-integration för att importera data utanför bokföringsprogramvaran
 • Dashboarden
  •  För företagsgrupper och grupper
  •  Övervakning av de finansiella och dagliga affärsnyckelindikatorerna för ett enskilt företag
  •  Så här övervakar du beräkningsobjektens ekonomiska status
 • Formelverktyg för att bygga dina egna nyckeltal
 • Rapport byggnad verktyg för att bygga egna rapporter
 • Ekonomisk beräkning av borrning
 • Standardindikatorer och -grafer
 • Automatisk inlämning av valda rapporter
 • Bransch- och konkurrentjämförelse

Introduktion 650 €**

 • Fri och enkel integration med de vanligaste bokföringsprogram*
 • Gratis och enkel integration med den vanligaste operativa affärsprogramvaran för inmatning av icke-finansiella data*
 • Manuell kommunikation från de vanligaste bokföringsprogram
 • Google Sheets-integration för att importera data utanför bokföringsprogramvaran
 • Dashboarden
  •  För företagsgrupper och grupper
  •  Övervakning av de finansiella och dagliga affärsnyckelindikatorerna för ett enskilt företag
  •  Så här övervakar du beräkningsobjektens ekonomiska status
 • Formelverktyg för att bygga dina egna nyckeltal
 • Rapport byggnad verktyg för att bygga egna rapporter
 • Ekonomisk beräkning av borrning
 • Standardindikatorer och -grafer
 • Automatisk inlämning av valda rapporter
 • Bransch- och konkurrentjämförelse
 • Budgetscenarier
 • Förutsägelser
 • Budgetering efter kostnadsställe
 • Budgetering på gruppnivå
 • Simulering av vinst och balansräkning med olika investerings- och avskrivningsplaner, finansiella instrument, låne- och betalningsperioder samt räntor
 • Värderingsverktyg för värdering för tillfället
 • Värderingsverktyg för budgetvärdesprognos
 • Skriv ut hela finansieringspaketet direkt från programvaran
 • Överföring av finansieringsansökningar till de önskade givarna

Introduktion 1000 €**

 • Fri och enkel integration med de vanligaste bokföringsprogram*
 • Gratis och enkel integration med den vanligaste operativa affärsprogramvaran för inmatning av icke-finansiella data*
 • Manuell kommunikation från de vanligaste bokföringsprogram
 • Google Sheets-integration för att importera data utanför bokföringsprogramvaran
 • Dashboarden
  •  För företagsgrupper och grupper
  •  Övervakning av de finansiella och dagliga affärsnyckelindikatorerna för ett enskilt företag
  •  Så här övervakar du beräkningsobjektens ekonomiska status
 • Formelverktyg för att bygga dina egna nyckeltal
 • Rapport byggnad verktyg för att bygga egna rapporter
 • Ekonomisk beräkning av borrning
 • Standardindikatorer och -grafer
 • Automatisk inlämning av valda rapporter
 • Bransch- och konkurrentjämförelse
 • Budgetscenarier
 • Förutsägelser
 • Budgetering efter kostnadsställe
 • Budgetering på gruppnivå
 • Simulering av vinst och balansräkning med olika investerings- och avskrivningsplaner, finansiella instrument, låne- och betalningsperioder samt räntor
 • Värderingsverktyg för värdering för tillfället
 • Värderingsverktyg för budgetvärdesprognos
 • Skriv ut hela finansieringspaketet direkt från programvaran
 • Överföring av finansieringsansökningar till de önskade givarna
 • Möjlighet att ange eller läsa in information om befintliga och planerade investeringar efter tillgång
  •  Tillgångsförvärvsdata och redovisnings- och skatteavskrivningsplaner efter tillgång efter konto och beräkning
 • Bygga önskade fräsregler i Finadeck för efterberäkningen av beräkningen

Vi erbjuder våra egna priser till redovisningsbyråer och finansiärer. Fråga försäljningen om mer information.

* Fri integration på Finadecks sida. Kunden ansvarar för underhållskostnaderna för integrationen och eventuella kostnader för tredje part.

** Introduktion omfattar konstruktion av egna nyckeltal och rapportorgan samt konstruktion av interna manualer, som gör programvaran skräddarsydd för företagets behov på turnkey basis. Kundens självbetjäningsdistribution är kostnadsfri.