Kokeile 30 päivää maksutta
Raportointi
Talousjohtaminen
Raportointi Talousjohtaminen
29,90€
per yritys/kk laskututus vuosittain
59,90€
per yritys/kk laskututus vuosittain
Integrointi
Maksuton ja helppo integroitavuus yleisimpiin kirjanpidon ohjelmistoihin*
Tiedonsiirtomahdollisuus manuaalisesti yleisimmistä kirjanpidon ohjelmistoista
Helppokäyttöinen Google Sheets taloushallinnon ulkopuolisen datan sisäänlukuun
Budjetointi
Budjettiskenaariot ja ennusteet
Budjetointi kustannuspaikoittain
Budjetointi konsernitasolla
Tuloksen ja taseen simulointi eri investointi- ja poistosuunnitelmilla, rahoitusinstrumenteilla, laina- ja maksuajoilla sekä korkotasoilla
Käyttöomaisuuden hallinta
Raportointi
Dashboard yritysryppäille ja konserneille
Räätälöitävä dashboard yrityksen taloudellisen tilan seurantaan
Dashboard laskentakohteiden taloudellisen tilan seurantaan
Kaavatyökalu sisäisten tunnuslukujen rakentamiseen
Raportin rakentamistyökalu omien raporttien rakentamiseen
Porautuva rahoituslaskelma
Vakiotunnusluvut ja graafit
Valittujen raporttien automaattinen raportointi valituille tahoille
Toimiala- ja kilpailijavertailu
Toimialavertailu valitun toimialan ja kokoluokan yrityksiin
Kilpalijavertailu valittuihin yrityksiin
Arvonmääritys
Arvonmääritystyökalut arvonmääritykseen tarkasteluhetkellä
Arvonmääritystyökalut budjetin mukaiseen arvon ennustamiseen
Rahoituksen haku
Täydellisen rahoitushakemuspaketin tulostus suoraan ohjelmistosta
Rahoitushakemusten lähetys halutuille rahoittajille

Kieliversiot: suomi, ruotsi ja englanti

* Finadeckin puolelta maksuton integrointi. Asiakas vastaa integraation ylläpitokustannuksista ja mahdollisista 3. osapuolen kustannuksista.