Saku Pöllänen
Saku PöllänenVD
VD Saku Pöllänen ansvarar för fullständighet, försäljning och marknadsföring av Finadecks mjukvara som huvudarkitekt för programvaran. Saku har erfarenhet av positioner av corporate finance, investeringssida och finansiell förvaltning i OP Group, Danske Bank och Trust Kapital Group (numera Ropo Capital Group). Sakus expertis är optimering av kapitalstrukturen i små och medelstora företag och elektrifiering av den ekonomiska förvaltningen.
Mika Jarvinen - Wikipedia
Mika JärvinenPartner & Ekonomichef
Partner & CFO Mika Järvinen ansvarar för att de analyser som Finadecki tagit fram är korrekta. Mika har erfarenhet av ansvarsfulla ekonomiförvaltningsuppgifter och har fullsted revisorns auktoriserade auktoriserade ekonomiansvarige. Han arbetar för Tuoko som sitt huvudjobb och har tidigare arbetat på Deloitte och BDO, där han har fått stor erfarenhet av såväl börsbolags ekonomi och riskhantering som familje- och tillväxtföretag. Mikas expertis är företagstransaktioner och regleringen av branschen för investeringstjänster.
Elisa Nuutinen
Elisa Nuutinenchef för kundframgång
Chef för kundframgång Elisa Nuutinen ansvarar för att upprätthålla och utveckla kundrelationer. Elisa har gedigen nästan tio års erfarenhet av rapportering, budgetering och prognoser från ett mjukvaruföretag som utvecklar programvara för ekonomisk förvaltning. Dessutom har Elisa en stark kompetensbas inom administrativa uppgifter och bokslut. Elisas specialkompetens är en bred förståelse för företagens behov och kommunikationen av utvecklingsidéer från företag till utvecklingsteamet.
Toni Miettinen
Toni Miettinenförsäljningschef
Försäljningschef Toni Miettinen ansvarar för kundanskaffning och kundvård. Toni har erfarenhet av försäljning från Viasat som ingår i Nordic Entertaiment Group. Tonis specialkompetens är att kartlägga kundens behov, smidigt och trevligt slutförande av försäljningsprocessen och arbeta i kundgränssnittet.
latha t
Tuomas Tirronen CTO& Chef för Backend
CTO & Head of Backend Tuomas Tirronen ansvarar för kunddataskydd och för att designa och implementera programvarans datamodell och driftlogik. Tuomas har erfarenhet av utveckling, genomförande och underhåll av det schweiziska banksystemet och online bankprogramvara av Avaloq Evolution AG i Luxemburg och Schweiz. Tuomas specialkompetens är datahantering, gränssnittsintegrationer och mjukvaruproduktions- och underhållsprojekt.
Johan T
Olli TiihonenCIO & Chef för Frontend
CIO & Head of Frontend Olli Tiihonen ansvarar för mjukvarudesign och frontendkodning. Olli har erfarenhet av programmering, programvaruproduktion, försäljning och marknadsföring när han agerar som entreprenör på Houndmedia Oy, Caktus Inc., och som aktieägare i Omameklari Oy. Olli har specialkompetens inom design, programmering och utveckling av applikationer och webbaserad mjukvara.
Lasse Jokinen
Lasse JokinenSoftware Engineer
Software Engineer Lasse Jokinen ansvarar för mjukvarudesign och, tillsammans med Olli och Tuomas, för applikationsutveckling.
Lasse har erfarenhet av att designa och implementera webbplatser.
Jay Kumar K
Namn:
Partner Jari Kemi ansvarar tillsammans med Tuomas och Olli för programvarans tekniska arkitektur och infrastruktur. Jar har särskild erfarenhet av att utveckla stordata för internationell programvara. Han har stärkt sin expertis, till exempel. Handelsbanken AB, Tantan Hong Kong Ltd, Frosmo Oy, Unity Technologies Ltd och Discovery Inc. Programvaruinfrastruktur och big data-hantering är Jars starkaste expertis.
Aleksi Ranta-Pere
Aleksi Ranta-PerePartner
Partner Aleksi Ranta-Pere ansvarar för design, underhåll och tillämpning av finansiella modeller. Aleksi har erfarenhet från den finansiella sektorn, bl.a. som investeringsspecialist på Family Office och som analytiker på Credit Suisse Bank. Aleksi avslutar för närvarande sin magisterexamen i ett av de bästa masterprogrammen inom kvantitativ finansiering i Zürich och arbetar som analytiker på den schweiziska hedgefonden.