Lösningar för kommersiella företag

Kraftfulla verktyg för att övervaka lönsamhet och effektivitet

Finadeck är det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att kombinera ekonomiska och operativa affärsdata till en lättare att förstå enhet, förstå historia och nuvarande tillstånd och planera för framtiden.

Med Finadecki kan du enkelt beräkna indikatorer på genomsnittlig shopping och arbetseffektivitet, till exempel som berättar mer om din lönsamhet.

Ett klick och du har alla verktyg du behöver för att driva ditt företag framåt.

Finadecks lösningar för detaljhandeln

Ta reda på helheten och öka detaljnivån till undantag

Bygg de instrumentpaneler du vill spåra försäljning, lönsamhet, effektivitet, intäkts- och utgiftsstruktur, balansräkningsstruktur med mera. Dela rapporter med personer du vill ha enklare än någonsin genom att automatisera månatliga instrumentpanelsinlämningar.

Skapa och automatisera de rapporter du vill ha

Skapa de rapporter du vill ha i Finadeck med en inbyggd lättanvänd rapportbyggare för att välja de kolumner och variabler du vill använda för dina rapporter och slutföra det visuella utseendet på dina rapporter. Du kan också automatisera månatliga inlämningar av dina egna rapporter till personer du vill ha.

Gör planeringen för framtiden enklare

Dra nytta av Finadecks lättanvända budgeterings- och prognosverktyg för att planera för framtiden och skapa scenarier. Du kan ange en budget på affärs- och inventeringsmålsnivå i Finadeck eller .csv i budgeten som material eller genom Integration av Google Kalkylark.

  • Budget