Roadscanners Oy - en global expert på intelligenta och proaktiva lösningar för hantering av infrastrukturtillgångar

Roadscanners Ltd är ett globalt specialföretag som grundades 1998 och som specialiserar sig på konsulttjänster för förvaltning och underhåll av transportinfrastruktur, forskning och försäljning av mätutrustning. Roadscanners sysselsätter 24 personer i Finland och har tre kontor i Finland samt dotterbolag i Sverige, Norge, Tjeckien och USA. Roadscanners Oy:s omsättning år 2022 var cirka 3 miljoner euro.

Företaget utvecklar modeller baserade på den senaste forskningen för att studera och underhålla vägar, gator, broar och flygplatser. Roadscanners nya underhållsmetoder gör det möjligt att rikta reparationer till de vägsträckor som behöver dem mest. Dessutom kan reparationer riktas proaktivt och mer kostnadseffektivt mot problemets källa, i stället för att bara göra ytliga reparationer.

I Arktis innebär säsongsvariationer i förhållandena också särskilda utmaningar för vägunderhållet. Roadscanners erbjuder lösningar på dessa problem.

Roadscanners-Finadeck observationsdiagram1

På bilden, från vänster till höger, Saku Pöllänen, Finadecks VD och Virpi Halttu, Roadscanners ekonomichef.

Roadscanners hade länge letat efter en lämplig mjukvarupartner för att kombinera, bearbeta och presentera finansiella data och affärsdata.

Under årens lopp har Roadscanners experimenterat med ett antal programvaror för att lösa sina rapporteringsutmaningar. "Vi använder Visma Severa för projektledning och det finns mycket bra projektinformation där som vi ville kombinera med rapportering. På ekonomihanteringssidan hade vi använt Procountor under en tid, men vi letade efter en programvarupartner med vilken vi kunde utveckla vår rapportering på ett mer automatiserat, förutsägande och visuellt sätt.

Datan och den visuella presentationen i Excel är naturligtvis också funktionell och vi kommer att fortsätta att använda den, men vi ville använda automatisering för att förbättra hastigheten och kvaliteten på rapporteringen", kommenterar Virpi Halttu, ekonomichef på Roadscanners Oy. Innan Finadeck infördes tog rapporteringen hos Roadscanners från några dagar till en vecka per månad, beroende på omfattningen av månadens rapportering.

Observationsschema för Finadeck-Roadscanners2

På bilden, från vänster till höger, Virpi Halttu, ekonomidirektör för Roadscanners och Saku Pöllänen, verkställande direktör för Finadeck.

"Automatiserad projektrapportering sparade Roadscanners en betydande mängd tid"

Med Finadeck har Roadscanners lyckats automatisera bland annat sammanställningen av aggregerade siffror och projektinventeringsrapporter från data som hämtas från Visma Seva och Procountor. Den totala tidsbesparingen är betydande, eftersom de data som samlas in från olika källor och system automatiskt kan bearbetas till önskade rapporter och rapporterna kan ställas in så att de skickas i tid till önskad e-postdistribution. "Att kopiera ramar för projektrapportering från en projektpool till en annan är enkelt i Finadeck, så länge du kommer ihåg att ställa in vilka projekt och tidsramar du vill spåra för varje projekt." Halttu nämner.

På Finadeck lyckades man med att samla in data och lyssnade verkligen på kunden. De utvecklingsidéer som kom fram under och efter implementeringsutbildningen har skalats upp och implementerats i produktionen inom en rimlig tidsram.

"Finadecks supportteam lyssnade verkligen och var intresserade av lösningarna på våra utmaningar och tog sig tid att samarbeta med oss för att gå igenom och implementera lösningsändringarna. Det har också varit trevligt att se att inte alla önskade funktioner faktureras samtidigt", sammanfattar Halttu. Generellt sett är Finadecks ideologi att kundernas önskade funktioner ska vara skalbara och användbara för andra kunder.

Rapport om projektets pipeline

Programvaran skulle användas nyckelfärdigt.

"Vi ville använda programvaran nyckelfärdigt och använde Finadecks implementeringsutbildning för detta. Finadeck hade en färdig process där allt vi behövde göra var att förse Finadeck med de nyckeltal och rapporter vi ville ha, och sedan byggde Finadecks supportteam allt vi behövde", säger Halttu. På det hela taget uppskattar Halttu att återbetalningstiden för investeringen i Finadeck-programvaran är några månader, varefter programvaruköpet blir en investering med betydande tidsbesparingar varje månad.

"Jag skulle definitivt rekommendera Finadeck till konsultföretag som Roadscanners för övervakning av projekt och annan affärsverksamhet. De befintliga rapporterna räcker redan långt och en särskilt positiv erfarenhet har varit de anpassningsbara rapporterna och spårningen." Halttu kommenterar. Vi vill fortsätta att upprätthålla en utmärkt kommunikationsnivå på båda sidor så att alla framtida behov av rapportering, budgetering och prognoser kan tillgodoses av Finadeck.