Roadscanners Oy – globaali älykkäitä ja ennakoivia infrastruktuuriomaisuuden hallintaratkaisuja tuottava asiantuntija

Roadscanners Oy on globaali vuonna 1998 perustettu liikenneinfrastruktuurin hallintaan ja -ylläpitoon liittyvään konsultointiin sekä tutkimus- ja mittauslaitemyyntiin erikoistunut asiantuntijayritys. Roadscanners työllistää Suomessa 24 henkilöä ja yrityksellä on Suomessa kolme toimipistettä, joiden lisäksi yhtiöllä on tytäryhtiöitä Ruotsissa, Norjassa, Tšekissä sekä Yhdysvalloissa. Roadscanners Oy:n liikevaihto vuonna 2022 oli noin kolme miljoonaa euroa.

Yritys kehittää uusimpiin tutkimustuloksiin perustuvia malleja, joiden avulla tutkitaan ja ylläpidetään teitä, katuja, siltoja ja lentokenttiä. Roadscannersin uusien kunnossapitomenetelmien avulla korjaustoimenpiteet on mahdollista kohdistaa niitä eniten tarvitseville tieosuuksille. Lisäksi korjaustyöt voidaan kohdistaa ennakoiden ja kokonaistaloudellisesti kannattavammin ongelman alkulähteille sen sijaan, että tehtäisiin pelkkiä pintapuolisia korjauksia.

Arktisella alueella vuodenaikojen mukaan vaihtelevat olosuhteet tuovat erityisiä haasteita myös liikenneväylien kunnossapitoon. Roadscanners tarjoaa ratkaisuja näihin ongelmiin.

Roadscanners-Finadeck havainnekuva1

Kuvassa vasemmalta oikealle Finadeckin toimitusjohtaja Saku Pöllänen sekä Roadscannersin talousjohtaja Virpi Halttu

Roadscanners oli jo pitkään etsinyt sopivaa ohjelmistokumppania talouden ja liiketoiminnan datan yhdistämiseen, käsittelyyn ja esittämiseen.

Roadscanners oli vuosien saatossa kokeillut useaa ohjelmistoa raportointihaasteiden ratkaisuun. “Projektien hallintaan käytössämme on Visma Severa ja siellä on paljon hyvää projekteihin liittyvää tietoa, jota halusimme yhdistää raportointiin. Taloushallinnan puolella käytössämme oli jo pidempään ollut Procountor mutta etsimme ohjelmistokumppania, jonka kanssa raportointia voitaisiin kehittää automatisoidumpaan, ennustavampaan ja visuaalisempaan suuntaan.

Excelissä tehtävät aineistot ja visuaalinen esittäminen on toki sekin toimivaa, ja sitäkin tulemme edelleen hyödyntämään mutta halusimme parantaa automaatiolla raportoinnin nopeutta ja laatua” Roadscanners Oy:n talousjohtaja Virpi Halttu kommentoi. Roadscannersilla raportointi vei ennen Finadeckin käyttöönottoa muutamasta päivästä viikkoon per kuukausi riippuen kuukauden raportoinnin laajuudesta.

Finadeck-Roadscanners havainnekuva2

Kuvassa vasemmalta oikealle Roadscannersin talousjohtaja Virpi Halttu sekä Finadeckin toimitusjohtaja Saku Pöllänen

“Projektien raportoinnin automatisointi toi Roadscannersille merkittävän aikasäästön”

Finadeckin avulla Roadscanners on onnistunut automatisoimaan muun muassa yhdistelmätunnuslukujen ja projektilakanaraporttien koostamisen Visma Severasta sekä Procountorista haettavasta datasta. Aikasäästö on kokonaisuudessaan merkittävä, kun eri lähteistä ja järjestelmistä kerättävä tieto saadaan automaattisesti toimimaan halutuilla raporteilla ja raportit saatiin asetettua lähetettäviksi ajastetusti halutuille sähköpostijakeluille. ”Projektien raportointirunkojen kopiointi projektipoolilta toiselta sujuu Finadeckissa vaivattomasti, kunhan muistaa asettaa mitä projekteja ja aikavälejä kultakin projektilta halutaan seurata.” Halttu mainitsee.

Finadeckissa datan yhdistely onnistui ja asiakasta oikeasti kuunneltiin. Käyttöönottokoulutuksen yhteydessä ja sen jälkeen esiin nousseet kehitysideat on saatu vietyä skaalautuvasti ja järkevällä aikataululla tuotantoon.

”Finadeckin tukitiimi aidosti kuunteli ja oli kiinnostunut meidän haasteiden ratkaisuista ja otti ajan yhdessä kanssamme ratkaisuvaihtojen läpikäyntiin sekä toteutukseen. On ollut myös mukava huomata, ettei jokaisesta toivotusta toiminnallisuudesta lähde laskutus rullaamaan” Halttu tiivistää. Yleisesti ottaen Finadeckin ideologiana on, että asiakkaiden toivomat toiminnallisuudet tulevat skaalautuvasti olemaan hyödyksi myös laajemmin muilla asiakkaille.

Projektilakanaraportti

Ohjelmisto haluttiin käyttöön avaimet käteen periaatteella

”Halusimme ohjelmiston käyttöön avaimet käteen periaatteella ja hyödynsimmekin tähän Finadeckin käyttöönottokoulutusta. Finadeckilla oli valmis prosessi, jonka mukaan riitti, että toimitimme Finadeckilla tiedot haluamistamme tunnusluvuista ja raporteista, jonka jälkeen Finadeckin tukitiimi rakensi meille kaiken tarvittavan” Halttu mainitsee. Kokonaisuudessaan Finadeck ohjelmiston investoinnin takaisinmaksuajaksi Halttu arvioi muutamaa kuukautta, jonka jälkeen ohjelmiston hankinta muuttuu sijoitukseksi sen tuottaessa merkittävän aikasäästön joka kuukausi.

”Ehdottomasti suosittelen Finadeckia myös Roadscannersin kaltaisille konsulttiyrityksille projektien ja muun liiketoiminnan seurantaan. Olemassa olevat raportit vievät jo todella pitkälle ja erityisen positiivinen kokemus ovat olleet räätälöitävät omat raportit ja seurannat.” Halttu kommentoi. Keskusteluyhteys halutaan jatkossakin pitää erinomaisella tasolla molemmin puolin, jotta mahdolliset tulevatkin raportointia, budjetointia ja ennusteiden tekoa koskevat tarpeet saadaan ratkaistua Finadeckilla.