Lempäälän Vuokrakodit Oy – asuntojen vuokraukseen, rakennuttamiseen ja isännöintiin erikoistunut kunnan omistama vuokrataloyhtiö

Lempäälän Vuokrakodit Oy on vuonna 1981 perustettu Lempäälässä toimiva vuokrataloyhtiö. Yhtiöllä on kuusi työntekijää ja se vuokraa noin 800 huoneistoa noin 40 kiinteistössä, joissa pääosassa ARA-raportointivelvollisuus. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,8 miljoonaa euroa.

ARA-rahoitteisten vuokratalojen budjetointia ja raportointia haluttiin virtaviivaistaa

Ennen Finadeckin käyttöönottoa Lempäälän Vuokrakotien raportoinnin, budjetoinnin ja ennustamisen prosessit hoidettiin pääasiassa Excelillä, johon siirrettiin pohjatiedoiksi manuaalisesti tarvittavat tiedot Fivaldista sekä Tampuurista.

Lempäälän Vuokrakodit Oy:n tavoitteena oli löytää ohjelmisto, joka mahdollistaisi kiinteistö- ja kustannuspaikkakohtaisen budjetoinnin sekä ennusteiden teon halutuilla muuttujilla, kuten neliömäärillä ja vuokra per neliö muuttujalla, ja jossa historiadata olisi helposti tarkasteltavissa budjetoinnin ja ennusteiden teon yhteydessä. Lisäksi heillä oli tarve helpottaa ARA-laskelman laatimista.

Lempäälä-talo-lempäälän-vuokrakodit

“Finadeckin monipuoliset mahdollisuudet syöttää budjetti paransivat käytettävyyttä huomattavasti verrattuna alkutilaan”

Finadeck osoittautui sopivaksi ohjelmistoratkaisuksi Lempäälän Vuokrakotien haasteisiin. Vaikka kaikkia tarvittavia toiminnallisuuksia ei ollut heti alussa valmiina Lempäälän Vuokrakodeilla oli mahdollisuus tehdä yhteistyötä Finadeckin kanssa ja kehittää tarvittavat toiminnallisuudet skaalautuvasti. Yhdessä tehtävän skaalautuvan kehitystyön myötä, myös muut vuokrataloyhtiöt voivat hyödyntää kyseisiä toiminnallisuuksia jatkossa ilman räätälöinnin lisäkustannuksia.

Hyödyllisinä toiminnallisuuksina Lempäälän Vuokrakodit Oy:lle Finadeckissa olivat itse rakennettavat ja budjetoinnissa hyödynnettävät budjettiajurit kuten neliömäärä ja vuokra per neliö, kaavatyökalu, jolla saatiin rakennettua halutut tunnusluvut sekä raportin rakennustyökalu, jolla rakennettiin käyttöönottokoulutuksen yhteydessä muun muassa ARA-laskelman raporttirunko.

Finadeckin helppokäyttöisyys ja sen tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet syöttää budjetti paransivat käytettävyyttä huomattavasti verrattuna alkutilaan. Lisäksi muun muassa Finadeckin automaattinen raporttien lähetys on tuonut Lempäälän Vuokrakodit Oy:n henkilöstölle aikasäästöä. Finadeck onkin osoittautunut Lempäälän Vuokrakodit Oy:lle kustannustehokkaaksi raportoinnin, budjetoinnin ja ennusteiden teon työkaluksi sekä käyttöönoton että kehityksen suhteen.

Lempäälän Vuokrakodit-Finadeck-havainnekuva

Kuvassa vasemmalta oikealle Lempäälän Vuokrakodit Oy:n toimitusjohtaja Riitta Järvenpää sekä Finadeckin toimitusjohtaja Saku Pöllänen

Lempäälän Vuokrakodeille Finadeck on ollut heti alusta alkaen erinomainen kumppani. Hyvin sujuneen käyttöönottokoulutuksen sekä yhteisten jatkopalaverien myötä Finadeckin toiminnallisuudet ovat hioutuneet jo hyvin vuokrataloyhtiöiden budjetointi-, ennuste ja raportointitarpeet täyttäviksi ja jatkokehityksen myötä prosessi tulee vielä helpottumaan entisestään. Asiakaspalvelu ja tuki olivat hyvin saatavilla ja nimetyn yhteyshenkilön vastausprosentti myös puheluihin on ollut kiitettävällä tasolla.

Automaatiolla merkittävät kustannussäästöt prosesseihin

Finadeckin ja sen tarjoamien palveluiden ansiosta Lempäälän Vuokrakodit saivat konkreettisia hyötyjä. Manuaalisten virheiden mahdollisuus laski huomattavasti ja prosessit virtaviivaistuivat, mikä säästi aikaa ja resursseja. Kustannussäästöjäkin saavutettiin, ja erityisesti kustannuspaikkakohtaisten ARA-jälkilaskelmien tuottaminen helpottui merkittävästi.

Lempäälän Vuokrakodit suosittelisi Finadeckia ja sen tarjoamaa palvelua myös muille saman toimialan yrityksille. Lempäälän Vuokrakodit Oy:lle Finadeck on osoittautunut kehitystoiveet huomioivaksi kumppaniksi, joka on vastannut Lempäälän Vuokrakotien tarpeisiin ja auttanut heitä saavuttamaan tavoitteensa.