Effektivisera och utveckla rapporterings- och ekonomihanterings- processer på Finadeck

 • Kombinera ekonomiska och operativa affärsdata
 • Bygg, visualisera och automatisera de rapporter du vill ha för de personer du vill ha
 • Skapa budgetar, prognoser och scenarier lättare än någonsin tidigare

Finadeck Fortnox-koppling innebär en fullständig och sömlös integration mellan de båda systemen.

fortnox integrationspartner

Mer om Finadeck med Fortnox

Fortnox-Finadeck -integrering kan implementeras direkt från Fortnox. Integrationen är aktiverad på några minuter, varefter automatiserade dataöverföringen sker under natten för att säkerställa att informationen i Finadeck är alltid den senaste.

Från Fortnox till Finadeck flyttas automatiskt räkenskapsår, kontoplanen, dimensioner, redovisningsverifikationer, försäljningsfakturor, inköpsfakturor, betalningar, kunder, leverantörer och produkter.

fortnox integrationspartner

Dashboarden

Färdiga och lättredigerade dashboarden för olika spårningsnivåer.

 • företagsgrupp / koncern / franchisekedjan
 • företag
 • kostnadsställen

Skapa konsoliderade rapporter med elimineringar och hantera alla företag i koncernen i samma verktyg

 • Mina företag
 • Kostnadsstalle dashboard
 • dashboard
 • nyckeltal
 • kassaflödeanalysis
 • Interna nyckeltal

Nyckeltal och kassaflöde

 • tabeller och grafer för standard nyckeltal
 • kassaflödesanalys och kassaflödesdiagram för detaljgranskning
 • Formelverktyg för att bygga dina egna nyckeltal
 • nyckeltal
 • kassaflödeanalysis
 • Interna nyckeltal

Verktyg för rapportbyggnad

Rapportens byggverktyg är speciellt utformat för beräkning och ett kluster av företag för byggnads- och övervakningsrapporter.

 • Rapportens byggverktyg
 • budgetering
 • Investeringsplanering

Budgetering och prognostisering

Undvik en extra huvudvärk vid beräkning och rapportering genom att styra resurser för att komma in och spåra prognoser.

När du planerar investeringar kan du välja finansieringsalternativ för upplåning och eget kapital som finansieringskällor och förstå om ditt företags kassa och budgeterade kassaflöden är tillräckliga för att återbetala dina skulder.

 • budgetering
 • Investeringsplanering

Finansiering

Övertyga dina finansiär med färdiga beräkningar och spara tid i att ansöka om finansiering genom att skicka en ansökan direkt från Finadeck.

 • finansieringssökning
 • Värdering

Värdering

I värderingsavsnittet kan du använda olika värderingsmodeller för att se hur värdet på företaget har utvecklats från stunden och hur resultatet, investerings- och avyttringsplanerna och utdelningsutdelningarna kommer att påverka värdet på ditt företag i framtiden.

 • Värdering

Google Sheets integration

Med Google Sheets integration kan du importera data som är relevanta för ditt företag, bygg de grafer och tabeller du vill ha och använda data för att bygga dina egna nyckeltal, till exempel:

 • Kostnader för kundförvärv /nya kunder CAC (Customer Acquisition Cost)
 • Genomsnittlig inkomst per konto ARPA (Average Revenue Per Account)
 • Kundens livstidsvärde CLTV (Customer Lifetime Value)
 • Omsättning / arbetade timmar
 • EBITDA per maskintimmar som drivs
google sheets

Välj det verktyg som passar dina behov och underlättar med budgetering, investeringsplanering, rapportering, bransch- och konkurrentjämförelse, värdering och ansökan om finansiering.

Rapporteringsprogrammet är utformat för visuell rapportering av företagets finansiella och affärsmässiga data. I rapporteringsprogrammet ingår bl.a. en lättanvänd BI-dashboard och dashboard för att följa kostnadställen.

Ekonomihanterings programmet är också utformad för att underlätta företaget i budgetering, prognostisering, investeringsplanering, finansiell struktur och kassahantering. Finadeck innehåller avskrivningar- och lånekalkyler.

Från Redovisningsbyrå dashboarden kan redovisningsbyrån enkelt övervaka den finansiella utvecklingen av kundföretag som använder Finadeck.

Om Fortnox

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger också kunderna tillgång till finansiella tjänster och företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö.