Google Sheets integraatio

Maksuton

Finadeck – Google Sheets integraatio kirjanpidon ulkopuolisen datan sisäänlukuun

Anna automatiikan koota raportit puolestanne

Kehitä tiedolla johtamista. Rakenna haluamasi tunnusluvut ja raportit, automatisoi raportointi ja helpota samalla budjetoinnin ja ennusteiden teon prosessia.

Google Sheetsin ja Finadeckin välisen integraation avulla voitte lukea Finadeckiin sisään myös kaiken liiketoiminnallenne oleellisen numeerisen datan. Voitte rakentaa sisäänlukemastanne datasta tunnuslukuja itsessään tai hyödyntää dataa yhdistelmätunnuslukujen, kuten liikevaihto per asiakas rakentamisessa. Google Sheets integraation käyttöönotto tapahtuu muutamassa minuutissa. Integraation automatiikka päivittää datan Sheetsistä Finadeckiin kahden minuutin välein, jonka myötä raportoinnissa hyödynnettävät tiedot ovat aina ajan tasalla.

Google Sheetsin ja Finadeckin välinen integraatio auttaa:

  • Omien tunnuslukujen rakentamisessa
  • Kaiken liiketoiminnalle oleellisen datan kokoamisessa samoille raporteille
  • Raportoinnin automatisoinnissa