visma-L7-small-logo

Visma L7 integraatio

Maksuton*

Finadeck – Visma L7 tiedostosiirto ja integraatio

Anna automatiikan koota raportit puolestanne

Kehitä tiedolla johtamista. Rakenna haluamasi tunnusluvut ja raportit, automatisoi raportointi ja helpota samalla budjetoinnin ja ennusteiden teon prosessia.

Visma L7 ja Finadeckin välinen tiedostosiirto onnistuu muutamassa minuutissa. Tarvittaessa Visma L7 ja Finadeckin välille saadaan avattua myös integraatio. Visma L7 :stä Finadeckiin siirtyvät tiedostosiirron ja integraation kautta tilikaudet, tilikartta, laskentakohteet ja kirjanpidon tositteet. Tarvittaessa integraatio voidaan laajentaa koskemaan myös myynti- ja ostolaskuja, asiakkaita, toimittajia ja tuotteita. Finadeck tukee yritys-, yhdistys- ja kiinteistökirjurin tilikarttoja.

Finadeck pitää sisällään kattavat työkalut myös konsernilaskentaan, eliminointeihin sekä jyvityksiin ja vyörytyksiin, joiden avulla turhat manuaaliset työvaiheet saadaan automatisoitua.

Visma L7 tiedostosiirto sekä integraatio Finadeckiin auttaa:

  • Omien tunnuslukujen rakentamisessa
  • Raportoinnin automatisoinnissa
  • Budjetoinnissa ja ennusteiden teossa
  • Käyttöomaisuuden hallinnassa ja poistolaskennassa
  • Lainojen lyhennysohjelmien ja korkojen laskennassa
  • Kassavirtaennusteiden teossa
  • Konsernilaskennassa ja eliminoinneissa
  • Jyvityksissä ja vyörytyksissä

* Manuaalinen tiedostosiirto Visma L7 :stä Finadeckiin on maksuton. Visma L7 integraation hinnoittelu on tapauskohtainen integraation laajuudesta riippuen.