Tehosta ja kehitä raportoinnin sekä talousjohtamisen prosesseja Finadeckilla

 • Yhdistä taloutta ja operatiivista liiketoimintaa koskeva data
 • rakenna, visualisoi ja automatisoi haluamanne raportit haluamillesi henkilöille
 • laadi budjetit, ennusteet ja skenaariot helpommin kuin koskaan ennen

Finadeck tukee yritys-, yhteisö-, ja kiinteistökirjurin tilikarttoja

Dashboardit

Valmiit ja helposti muokattavat dashboardit eri seurantatasoille:

 • Yritysrypäs / konserni / franchising ketju
 • Yritys
 • Laskentakohteet

Finadeckin konserniympäristöllä voit tehdä tarvittavat eliminoinnit ja automatisoida konserniraportoinnin. 

Tunnusluvut ja kassavirta

 • vakiotunnuslukujen taulukot ja graafit
 • porautuva kassavirtalaskelma ja kassavirtaa koskevat graafit
 • Kaavatyökalu omien tunnuslukujen rakentamiseen, kuten esimerkiksi:
  • sisäiset katteet
  • tuotteiden / palvelujen myyntiä, ostoja ja katteita koskevat tunnusluvut
  • kulut / tuotot per ajettu kilometri tai työtunti tai jokin muu Google Sheetsin kautta sisäänluettu muuttuja

Raportin rakennustyökalu

Raportin rakennustyökalu sekä omat raportit osio ovat suunniteltu johdon ja hallituksen raporttirunkojen rakentamiseen ja seurantaan.

Raportin rakennustyökalulla voitte valita haluamanne haluamanne yritykset ja/tai laskentakohteet, aikavälit, datatyypit sekä laskentafunktiot haluamiinne sarakkeisiin ja haluamanne tunnusluvut taulukkoihin ja graafeihin sekä viimeistellä raporttien visuaalisen ilmeen.

Raportin rakennustyökalu soveltuu erinomaisesti muun  muassa alla mainittujen raporttien rakennukseen ja seurantaan.

 • yritysryppään/konsernin kuukausiyhteenvetoraportit
 • yrityksen/yhdistyksen kuukausiyhteenvetoraportit
 • yrityksen/yhdistyksen laskentakohteiden, kuten esimerkiksi eri hankkeiden, toimipisteiden tai ajoneuvojen kuukausiyhteenvetoraportit

Myynnin raportointi

 • suurimmat asiakkaat
 • myydyimmät tuotteet
 • suurimmat toimittajat
 • ostetuimmat tuotteet

Budjetointi ja ennusteet

Automatisoi toteuman seuranta suhteessa budjettiin sekä mahdollisiin budjettiskenaarioihin ja ketteröitä tulos-, tase- ja kassavirtaennusteiden tekoa yhdistelemällä haluamasi ajanjakson toteumadata haluamasi ajanjakson budjettiin.

Syötä ja päivitä tulosbudjetti haluamillesi laskentatasoille joko suoraan Finadeckissa tai toteuta budjetin sisäänluku ja päivitys excel importin tai Google Sheets integraation kautta, jotka mahdollistavat rajattomat mahdollisuudet osabudjetointiin, vyörytyksiin ja jyvityksiin.

Finadeckiin sisäänrakennetut poisto- ja lainalaskurit, investointien suunnittelutyökalut sekä automaattiset tasesimuloinnit myyntisaamisten, ostovelkojen ja lomapalkkavelkojen varauksia koskien helpottavat työtäsi taseen budjetoinnissa.

Investointeja suunnitellessa voitte valita rahoituksen lähteiksi vieraan ja oman pääoman ehtoisia rahoitusvaihtoehtoja sekä hahmottaa helposti tulevatko budjetoidut kassavirrat riittämään vastuiden takaisinmaksuun.

Finadeck pitää huolen siitä, että budjetoitu tase täsmää aina.

Rahoituksen haku

Vakuuta rahoittajat valmiilla laskelmilla ja säästä aikaa rahoituksen haussa lähettämällä rahoitushakemus valitsemillenne rahoittajille suoraan Finadeckista.

Toimiala- ja kilpailijavertailu

Hahmota suurempi kuva vertaamalla yrityksenne taloudellista menestystä haluamasi toimialan kilpailijoihin tai kilpailijaryppääseen.

Arvonmääritys

Arvonmääritys-osiossa voitte tarkastella eri arvonmääritysmalleilla, kuinka yrityksen arvo on kehittynyt tarkasteluhetkeen sekä kuinka budjetoimanne tulos, investointi- ja divestointisuunnitelmat sekä osingonjako vaikuttavat yrityksenne arvoon tulevaisuudessa.

google sheets

Google Sheets integraatio

Google Sheets integraatiolla voitte

 1. tuoda Finadeckiin helposti myös taloushallinnon ulkopuolista liiketoiminnallenne oleellista dataa
 2. rakentaa sisäänluetusta datasta itsessään haluamanne graafit ja taulukot
 3. hyödyntää sisäänluettua dataa rakentaessanne omia tunnuslukuja, kuten
 • Asiakashankintaan liittyvät kustannukset / uudet asiakkaat CAC (Customer acquisition cost)
 • Keskimääräinen tulo / asiakas ARPA (Average Revenue Per Account)
 • LTV (Customer Lifetime Value)
 • Liikevaihto / tehdyt työtunnit
 • Käyttökate / ajetut konetunnit
google sheets