Budjetointi - Talousjohtamisen ohjelmisto

Budjetointi – Talousjohtamisen ohjelmisto

Vältä ylimääräinen päänvaiva laskelmapohjien teossa, kaavavirheissä, dokumenttien pyörittelyssä ja raportoinnissa suuntaamalla voimavarat ennusteiden syöttöön, arviointiin ja seurantaan.

Budjettiskenaarioita luomalla voit vertailla kuinka hyvin olette saavuttaneet operatiiviset tavoitteenne worst- ja best case budjettiskenaarioihin verrattuna ja miten eri investointisuunnitelmat vaikuttavat yrityksenne kassavirtaan sekä avaintunnuslukuihin.

Osallistuta myös haluamasi sidosryhmät, kuten yrityksenne tilitoimisto ja rahoittajat mukaan taloutta koskevaan suunnitteluun muutamalla napin painalluksella.

Investointien suunnittelu - Talousjohtamisen ja raportoinnin ohjelmisto

Investointien suunnittelu – Talousjohtamisen ohjelmisto

Investointeja suunnitellessa rahoituksen lähteiksi voi valita vieraan tai oman pääoman ehtoisia rahoitusvaihtoehtoja ja hahmottaa helposti riittääkö yrityksesi kassa ja budjetoidut kassavirrat vastuiden takaisinmaksuun.

Budjettiskenaariota tekemällä on helppo hahmottaa ja vertailla, kuinka eri investointi- ja rahoitusvaihtoehdot vaikuttavat yrityksen tunnuslukuihin ja kassaan.

Finadeck pitää huolen siitä, että budjetoitu tase täsmää aina.

Raportointi

Tunnulukuja ja kassavirtaa koskevat raportit on suunniteltu helpottamaan yrityksiä ja sen sidosryhmiä operatiivisen liiketoiminnan sekä tuloksen ja taseen vaikutussuhteiden ymmärtämisessä ja kassanhallinnassa

Vastuu- ja vakuusposition raportit on puolestaan suunniteltu helpottamaan yrityksiä ja sen sidosryhmiä investointisuunnitelman ylläpidossa ja vastuu- ja vakuusposition kehittymisen hahmottamisessa.

BI dashboard

Helpota yrityksesi talouden ja liiketoiminnan keskeisimpien mittareiden seurantaa BI dashboardin avulla.

  • Luo haluamasi määrä dashboardeja.
  • Valitse haluamasi määrä dashboardissa näytettäviä tauluja ja haluamasi mittarit ja graafit tauluihin.
  • Venytä taulut haluamasi kokoisiksi ja asettele taulut haluamaasi järjestykseen.

Avaamme jatkuvasti uusia rajapintoja ulkopuolisiin järjestelmiin. Ole yhteydessä mikäli haluat tuoda dashboardiin dataa myös muista kuin taloushallinnon järjestelmästäsi.

Toimiala- ja kilpailijavertailu - Talousjohtamisen ja raportoinnin ohjelmisto

Toimiala- ja kilpailijavertailu-osio on suunniteltu auttamaan yrityksiä suuremman kuvan hahmottomisessa ja kilpailijoiden benchmarkkauksessa.

Toimialavertailu-välilehdellä on mahdolista verrata yrityksen taloudellisten tunnuslukujen historian kehitystä valitun kokoluokan ja toimialan yritysten tunnuslukujen keskiarvoihin.

Kilpailijavertailu-välilehdellä yrityksen taloudellisten tunnuslukujen historian kehitystä voidaan puolestaan benchmarkata valittujen kilpailijayritysten tunnuslukujen kehitykseen.

Arvonmääritys - Talousjohtamisen ja raportoinnin ohjelmisto

Arvonmääritys-osiossa voidaan tarkastella eri arvonmääritysmalleilla kuinka yrityksen arvo on kehittynyt tarkasteluhetkeen ja kuinka syötetty tulosbudjetti, poistosuunnitelmat, investointi- ja divestointisuunnitelmat sekä osingonjako vaikuttavat yrityksen arvoon tulevaisuudessa.

Yrityksen perustiedot - Talousjohtamisen ja raportoinnin ohjelmisto

Yrityksen perustiedot -välilehti on suunniteltu auttamaan yrityksiä perustietojen, kuten muun muassa omistajaluettelon ja liiketoimintasuunnitelman ylläpidossa sekä niiden jakamisessa valituille sidosryhmille.

Integrointi - Talousjohtamisen - ja raportoinnin ohjelmisto

Finadeckissa on olemassa valmiit integraatiot yleisimpiin taloushallinnon järjestelmiin.

Finadeckiin on mahdollista tuoda aineistoa myös manuaalisesti .csv ja .xml muodossa yleisimmistä taloushallinnon järjestelmistä.

Ajantasainen lista integraatioista ja manuaalisista tiedonsiirtomahdollisuuksista löytyvät Integraatiot-sivulta.