Rahoittajan Dashboard

Rahoittajan Dashboard

Dashboardin kautta rahoitusyhtiön käyttäjät voivat helposti

  • tarkastella dashboardiin liitettyjen asiakkaidensa taloudellisen tilan kehittymistä
  • porautua asiakkaan taloudellisen tilan tarkempaan tarkasteluun
  • auttaa asiakkaita muun muassa budjetoinnissa ja vastuu- ja vakuustietojen ylläpidossa.

Sivu on räätälöitävissä rahoittajan tarpeita palvelevaksi.

Rahoitushakemusten vastaanotto ja tarkastelu - Rahoittajan Dashboard

Rahoitushakemukset

Rahoittaja voi aktivoida Finadeckin sähköiseksi rahoituksen haku -kanavaksi rahoitusta hakeville yrityksilleen suoraan omasta käyttöliittymästään.

Rahoitushakemukset -sivu on suunniteltu rahoitushakemusten vastaanottoon, vertailuun ja rahoitushakemusten tarkempaan tarkasteluun.

Sivu on räätälöitävissä rahoittajan tarpeita palvelevaksi.

budjetointi ja ennuste

Budjetointi

Porautumalla asiakkaan profiiliin, rahoitusyhtiön käyttäjä voi asiakkaan valtuuttaessa auttaa asiakastaan budjetoinnissa sekä ennusteiden ja investointisuunnitelmien teossa.

investointien suunnittelu

Investointien suunnittelu

Investointien suunnittelussa rahoituksen lähteiksi voidaan valita vieraan tai oman pääoman ehtoisia rahoitusvaihtoehtoja ja hahmottaa helposti riittääkö yrityksen kassa ja budjetoidut kassavirrat vastuiden takaisinmaksuun.

Budjettiskenaariota tekemällä on myös helppo hahmottaa ja vertailla, kuinka eri investointi- ja rahoitusvaihtoehdot vaikuttavat yrityksen tunnuslukuihin ja kassaan.

Finadeck pitää huolen siitä, että budjetoitu tase täsmää aina.

raportointi

Raportointi

Tunnuslukuja koskevat raportit ja graafit ovat suunniteltu helpottamaan yrityksiä ja sen sidosryhmiä yrityksen taloudellisen tilan kehityksen hahmottamisessa.

Vastuu- ja vakuusposition raportit on puolestaan suunniteltu helpottamaan investointisuunnitelman ylläpidossa ja vastuu- ja vakuusposition kehittymisen hahmottamisessa

kassavirta

Kassavirta

Kassavirtaa koskevat graafit ja laskelmat on suunniteltu helpottamaan yrityksiä ja sen sidosryhmiä yrityksen kassatilanteen hahmottamisessa.

BI dashboard

Yrityksen Dashboard

Aktivoituanne Finadeckin asiakasyrityksellenne, asiakasyrityksenne saa käyttöönsä myös BI dashboardin, jonka avulla he voivat parantaa taloutta ja liiketoimintaa koskevien keskeisimpien mittareiden seurantaa ja raportointia.

  • Luo halutessasi vakiopohja dashboardista asiakkaillenne
    • Valitse haluamasi määrä dashboardissa näytettäviä tauluja
    • Valitse haluamasi mittarit ja graafit tauluihin
    • Venytä taulut haluamasi kokoisiksi ja asettele taulut haluamaasi järjestykseen

Avaamme jatkuvasti uusia rajapintoja ulkopuolisiin järjestelmiin. Ole yhteydessä mikäli haluat tuoda dashboardiin dataa myös muista kuin taloushallinnon järjestelmästäsi.

Dimensioiden Dashboard - rahoittaja

Dimensioiden Dashboard

Dimensioiden Dashboardin kautta rahoittaja ja yritykset voivat helposti seurata asiointirooliin valitun yksittäisen yrityksen dimensioiden taloudellisen tilan kehittymistä.

toimialavertailu

Toimiala- ja kilpailijavertailu

Toimialavertailu-välilehdellä voidaan verrata rahoitusta hakevan yrityksen tai jo olemassa olevan asiakasyrityksen taloudellisten tunnuslukujen historian kehitystä valitun kokoluokan ja toimialan yritysten tunnuslukujen keskiarvoihin.

Kilpailijavertailu-välilehdellä rahoitusta hakevan yrityksen tai jo olemassa olevan asiakasyrityksen taloudellisten tunnuslukujen historian kehitystä voidaan puolestaan benchmarkata valittujen kilpailijayritysten tunnuslukujen kehitykseen.

arvonmääritys

Arvonmääritys

Arvonmääritys-osiossa voidaan tarkastella eri arvonmääritysmalleilla, kuinka rahoitusta hakevan yrityksen tai jo olemassa olevan asiakasyrityksen arvo on kehittynyt tarkasteluhetkeen sekä kuinka syötetty tulosbudjetti, investointi- ja divestointisuunnitelmat sekä osingonjako vaikuttavat yrityksen arvoon tulevaisuudessa.

yrityksen perustiedot

Yrityksen perustiedot

Yrityksen perustiedot -välilehti on suunniteltu auttamaan yrityksiä ja rahoittajia yrityksen perustietojen, kuten omistajaluettelon ja liiketoimintasuunnitelman ylläpidossa sekä rahoitushakemusten liitteiden toimittamisessa rahoittajille.

Näin kaikki tieto on älykkäästi yhdessä.

muistiinpanot ja tiedostojen jakaminen

Muistiinpanot ja tiedostot

Muistiinpanot ja tiedostot -osio on suunniteltu budjettia, investointisuunnitelmia sekä raportteja koskevien muistiinpanojen ylläpitoon ja tiedostojen jakoon.

integraatiot

Integraatiot

Finadeckissa on olemassa valmiit integraatiot yleisimpiin taloushallinnon järjestelmiin.

Finadeckiin on mahdollista tuoda aineistoa myös manuaalisesti .csv ja .xml muodossa yleisimmistä taloushallinnon järjestelmistä.

Ajantasainen lista integraatioista ja manuaalisista tiedonsiirtomahdollisuuksista löytyvät Integraatiot-sivulta.

kielivalikko

kieliversiot