Rahoitushakemusten vastaanotto ja tarkastelu - Rahoittajan Dashboard

Rahoitushakemukset – Rahoittajan Dashboard

Finadeck voidaan aktivoida rahoitusta hakeville yrityksille käyttöön rahoituksen haun prosessin ajaksi suoraan dashboardista.

Rahoitushakemukset-sivu on suunniteltu rahoitushakemusten vastaanottoon, vertailuun ja rahoitushakemusten tarkempaan tarkasteluun.

Sivu on räätälöitävissä rahoittajan tarpeita palvelevaksi.

Dashboard - Rahoittajan Dashboard

Dashboard – Rahoittajan Dashboard

Dashboardin kautta rahoitusyhtiön käyttäjät voivat helposti tarkastella dashboardiin liitettyjen asiakkaidensa taloudellisen tilan kehittymistä, porautua asiakkaan taloudellisen tilan tarkempaan tarkasteluun sekä auttaa asiakkaita muun muassa budjetoinnissa ja vastuu- ja vakuustietojen ylläpidossa.

Sivu on räätälöitävissä rahoittajan tarpeita palvelevaksi.

Notifikaatiot - Rahoittajan Dashboard

Notifikaatiot – Rahoittajan Dashboard

Finadeckin notifikaatiot on suunniteltu helpottamaan rahoitusyhtiön reagointia asiakasyritysten taloudellisen tilan muutoksiin. Notifikaatioita koskevia hälytysrajoja on mahdollista asettaa yrityksen tunnuslukuja ja kassaa koskien.

budjetointi - rahoittajan dashboard

Porautumalla asiakkaan profiiliin, rahoitusyhtiön käyttäjä voi asiakkaan valtuuttaessa auttaa asiakastaan budjetoinnissa ja budjettiskenaarioiden teossa.

investointien suunnittelu - rahoittajan dashboard

Porautumalla asiakkaan profiiliin rahoitusyhtiön käyttäjä voi asiakkaan valtuuttaessa auttaa asiakastaan myös investointien suunnittelussa.

Investointien suunnittelussa rahoituksen lähteiksi voidaan valita vieraan tai oman pääoman ehtoisia rahoitusvaihtoehtoja ja hahmottaa helposti riittääkö yrityksen kassa ja budjetoidut kassavirrat vastuiden takaisinmaksuun.

Budjettiskenaariota tekemällä on myös helppo hahmottaa ja vertailla, kuinka eri investointi- ja rahoitusvaihtoehdot vaikuttavat yrityksen tunnuslukuihin ja kassaan.

Finadeck pitää huolen siitä, että budjetoitu tase täsmää aina.

Raportointi

Yrityksen tunnulukuja ja kassavirtaa koskevat raportit on suunniteltu helpottamaan operatiivisen liiketoiminnan sekä tuloksen ja taseen vaikutussuhteiden ymmärtämisessä sekä kassanhallinnassa

Vastuu- ja vakuusposition raportit on puolestaan suunniteltu helpottamaan investointisuunnitelman ylläpidossa ja tarkastelussa sekä vastuu- ja vakuusposition kehittymisen hahmottamisessa.

BI dashboard

Yritykselle suunnatut talousjohtamisen sekä raportoinnin ohjelmistot sisältävät myös BI dashboardin, jonka avulla asiakasyrityksenne voivat helpottaa ja parantaa talouden ja liiketoiminnan keskeisimpien mittareiden seurantaa ja raportointia.

  • Luo halutessasi vakiopohjat dashboardeista asiakkaillenne luomalla haluamanne määrä vakiodashboardeja
  • Valitse haluamasi määrä dashboardissa näytettäviä tauluja
  • Valitse haluamasi mittarit ja graafit tauluihin
  • Venytä taulut haluamasi kokoisiksi ja asettele taulut haluamaasi järjestykseen

Avaamme jatkuvasti uusia rajapintoja ulkopuolisiin järjestelmiin. Ole yhteydessä mikäli haluat tuoda dashboardiin dataa myös muista kuin taloushallinnon järjestelmästäsi.

toimiala- ja kilpailijavertailu - rahoittajan dashboard

Toimialavertailu-välilehdellä voidaan verrata rahoitusta hakevan yrityksen tai jo olemassa olevan asiakasyrityksen taloudellisten tunnuslukujen historian kehitystä valitun kokoluokan ja toimialan yritysten tunnuslukujen keskiarvoihin.

Kilpailijavertailu-välilehdellä rahoitusta hakevan yrityksen tai jo olemassa olevan asiakasyrityksen taloudellisten tunnuslukujen historian kehitystä voidaan puolestaan benchmarkata valittujen kilpailijayritysten tunnuslukujen kehitykseen.

arvonmääritys - rahoittajan dashboard

Arvonmääritys-osiossa voidaan tarkastella eri arvonmääritysmalleilla kuinka rahoitusta hakevan yrityksen tai jo olemassa olevan asiakasyrityksen arvo on kehittynyt tarkasteluhetkeen ja kuinka syötetty tulosbudjetti, poistosuunnitelmat, investointi- ja divestointisuunnitelmat sekä osingonjako vaikuttavat yrityksen arvoon tulevaisuudessa.

perustietojen ylläpito - rahoittajan dashboard

Yrityksen perustiedot -välilehti on suunniteltu auttamaan yrityksiä ja rahoittajia yrityksen perustietojen, kuten omistajaluettelon ja liiketoimintasuunnitelman ylläpidossa sekä rahoitushakemusten liitteiden toimittamisessa rahoittajille.

Näin kaikki tieto on älykkäästi yhdessä.

Finadeckissa on olemassa valmiit integraatiot yleisimpiin taloushallinnon järjestelmiin.

Finadeckiin on mahdollista tuoda aineistoa myös manuaalisesti .csv ja .xml muodossa yleisimmistä taloushallinnon järjestelmistä.

Ajantasainen lista integraatioista ja manuaalisista tiedonsiirtomahdollisuuksista löytyvät Integraatiot-sivulta.