Kokeile 30 päivää ilmaiseksi

Tilitoimiston Dashboard

Tilitoimiston Dashboard

Tilitoimiston käyttäjät voivat dashboardinsa kautta aktivoida asiakkailleen tarpeen mukaisen Finadeckin palvelun käyttöön.

Finadeckin dashboardin kautta tilitoimisto voi helposti seurata dashboardiin liitettyjen asiakasyritystensä taloudellisen tilan kehittymistä sekä auttaa asiakkaitaan muun muassa budjetoinnissa, raportoinnissa ja rahoituksen haussa.

BI dashboard

Yrityksen Dashboard

Helpota omaa sekä asiakasyrityksienne talouden ja liiketoiminnan keskeisimpien mittareiden seurantaa ja raportointia BI dashboardin avulla.

  • Luo vakiopohjat dashboardeista asiakkaillenne
  • Valitse haluamasi määrä dashboardissa näytettäviä tauluja
  • Valitse haluamasi mittarit ja graafit tauluihin
  • Venytä taulut haluamasi kokoisiksi ja asettele taulut haluamaasi järjestykseen

Avaamme jatkuvasti uusia rajapintoja ulkopuolisiin järjestelmiin. Ole yhteydessä mikäli haluat tuoda dashboardiin dataa myös muista kuin taloushallinnon järjestelmästäsi.

Dimensioiden Dashboard - tilitoimisto

Dimensioiden Dashboard

Dimensioiden Dashboardin kautta tilitoimisto ja yritykset voivat helposti seurata asiointirooliin valitun yksittäisen yrityksen dimensioiden taloudellisen tilan kehittymistä.

budjetointi ja ennuste

Budjetointi

Porautumalla asiakkaan profiiliin, tilitoimiston käyttäjät voivat auttaa asiakkaitaan muun muassa budjetoinnissa sekä ennusteiden ja investointisuunnitelmien teossa.

investointien suunnittelu

Investointien suunnittelu

Investointeja suunnitellessa rahoituksen lähteiksi voi valita vieraan tai oman pääoman ehtoisia rahoitusvaihtoehtoja ja hahmottaa helposti riittääkö yrityksesi kassa ja budjetoidut kassavirrat vastuiden takaisinmaksuun.

Budjettiskenaariota tekemällä on helppo hahmottaa ja vertailla, kuinka eri investointi- ja rahoitusvaihtoehdot vaikuttavat yrityksen tunnuslukuihin ja kassaan.

Finadeck pitää huolen siitä, että budjetoitu tase täsmää aina.

Rahoituksen haku

Rahoituksen haku -osio

Voitte auttaa yrityksiänne myös rahoituksen haussa suunniteltuihin investointeihin.

1. Suunnittele investoinnit sekä niiden rahoitusrakenne suoraan tase-erään investointia lisätessäsi

2. Tarkasta kuinka investointiin suunniteltujen vastuiden laina-ajat, maksuohjelmat sekä korot vaikuttavat asiakasyrityksenne budjetoituun kassaan.

3. Lisää suunnittelemanne vakuudet / takaukset yrityksesi vastuille

4. Tarkasta ja täydennä yrityksesi perustiedot

5. Lähetä hakemus valitsemillenne rahoittajille

Voitte halutessanne ladata rahoitushakemuksen myös itsellenne sekä lähettää hakemuksen haluamillenne rahoittajille.

raportointi

Raportointi

Tunnuslukuja koskevat raportit ja graafit ovat suunniteltu helpottamaan yrityksiä ja sen sidosryhmiä yrityksen taloudellisen tilan kehityksen hahmottamisessa.

Vastuu- ja vakuusposition raportit on puolestaan suunniteltu helpottamaan investointisuunnitelman ylläpidossa ja vastuu- ja vakuusposition kehittymisen hahmottamisessa.

Mikäli asiakasyrityksenne ei halua pääsyä Finadeckiin, niin voitte lähettää haluamanne raportit valitsemillenne asiakkaillenne myös suoraan Finadeckista sähköpostilla joko manuaalisesti tai ajastetusti.

sisäisten tunnuslukujen kaavatyökalu

Sisäisten tunnuslukujen kaavatyökalulla voitte rakentaa asiakasyrityksillenne heidän tarvitsemien tunnuslukujen laskukaavat, tai asettaa heille seurattavaksi esimerkiksi yksittäisen tilin tai tiliryhmän.

Kaavojen luonti on vaivatonta, sillä kaavatyökalun käyttöohjeet ja esimerkkikaavat löytyvät kaavojen luonnin sivulta.

Luomanne sisäiset tunnusluvut ovat hyödynnettävissä yrityksen – ja dimensioiden dashboardien taulukoissa sekä graafeissa.

kassavirta

Kassavirta

Kassavirtaa koskevat graafit ja laskelmat on suunniteltu helpottamaan yrityksiä ja sen sidosryhmiä yrityksen kassatilanteen hahmottamisessa.

toimialavertailu

Toimiala- ja kilpailijavertailu

Toimiala- ja kilpailijavertailu-osiossa tilitoimisto voi tuottaa asiakasyrityksilleen toimiala- ja kilpailija-analyyseja.

Toimialavertailu-välilehdellä voidaan verrata valitun yrityksen taloudellisten tunnuslukujen historian kehitystä valitun kokoluokan ja toimialan yritysten tunnuslukujen keskiarvoihin.

Kilpailijavertailu-välilehdellä valitun yrityksen taloudellisten tunnuslukujen historian kehitystä voidaan puolestaan benchmarkata valittujen kilpailijayritysten tunnuslukujen kehitykseen.

arvonmääritys

Arvonmääritys

Arvonmääritys-osiossa voitte tarkastella eri arvonmääritysmalleilla, kuinka asiakasyrityksenne arvo on kehittynyt tarkasteluhetkeen sekä kuinka budjetoitu tulos, investointi- ja divestointisuunnitelmat sekä osingonjako vaikuttavat asiakasyrityksenne arvoon tulevaisuudessa.

muistiinpanot ja tiedostojen jakaminen

Muistiinpanot ja tiedostot

Muistiinpanot ja tiedostot -osio on suunniteltu budjettia, investointisuunnitelmia sekä raportteja koskevien muistiinpanojen ylläpitoon sekä tiedostojen, kuten alv-laskelmien jakoon asiakkaille.

yrityksen perustiedot

Yrityksen perustiedot

Yrityksen perustiedot -välilehti on suunniteltu auttamaan yrityksiä ja sen sidosryhmiä yrityksen perustietojen, kuten omistajaluettelon ja liiketoimintasuunnitelman ylläpidossa sekä rahoitushakemusten liitteiden toimittamisessa rahoittajille.

Näin kaikki tieto on älykkäästi yhdessä.

integraatiot

Integraatiot

Finadeckissa on olemassa valmiit integraatiot yleisimpiin taloushallinnon järjestelmiin.

Finadeckiin on mahdollista tuoda aineistoa myös manuaalisesti .csv ja .xml muodossa yleisimmistä taloushallinnon järjestelmistä.

Ajantasainen lista integraatioista ja manuaalisista tiedonsiirtomahdollisuuksista löytyvät Integraatiot-sivulta.

Finadeck tukee vakiona yritys-, yhdistys-, ja kiinteistökirjurin tilikarttoja.

kielivalikko

kieliversiot