Dashboard - Tilitoimiston Dashboard

Dashboard – Tilitoimiston Dashboard

Tilitoimiston käyttäjät voivat dashboardinsa kautta aktivoida asiakkailleen tarpeen mukaisen Finadeckin palvelun käyttöön.

Finadeckin dashboardin kautta tilitoimisto voi helposti seurata dashboardiin liitettyjen asiakasyritystensä taloudellisen tilan kehittymistä sekä auttaa asiakkaitaan muun muassa budjetoinnissa, raportoinnissa ja rahoituksen haussa.

Notifikaatiot - Tilitoimiston Dashboard

Notifikaatiot – Tilitoimiston Dashboard

Helpottaakseen asiakasyritysten taloudellisen tilan seuraamista, tilitoimiston käyttäjät voivat dashboardin kautta asettaa hälytysrajoja yritysten taloudellisia tunnuslukuja koskien ja tilata notifikaatiota asiakasyrityksille asetettujen taloudellisten tunnuslukujen hälytysrajojen rikkoutumisesta.

budjetointi - tilitoimiston dashboard

Porautumalla asiakkaan profiiliin, tilitoimiston käyttäjät voivat auttaa asiakkaitaan muun muassa budjetoinnissa ja budjettiskenaarioiden teossa.

investointien suunnittelu - tilitoimiston dashboard

Investointeja suunnitellessa rahoituksen lähteiksi voi valita vieraan tai oman pääoman ehtoisia rahoitusvaihtoehtoja ja hahmottaa helposti riittääkö yrityksesi kassa ja budjetoidut kassavirrat vastuiden takaisinmaksuun.

Budjettiskenaariota tekemällä on helppo hahmottaa ja vertailla, kuinka eri investointi- ja rahoitusvaihtoehdot vaikuttavat yrityksen tunnuslukuihin ja kassaan.

Finadeck pitää huolen siitä, että budjetoitu tase täsmää aina.

Raportointi

Tunnulukuja ja kassavirtaa koskevat raportit on suunniteltu helpottamaan yrityksiä ja sen sidosryhmiä operatiivisen liiketoiminnan sekä tuloksen ja taseen vaikutussuhteiden ymmärtämisessä ja kassanhallinnassa

Vastuu- ja vakuusposition raportit on puolestaan suunniteltu helpottamaan yrityksiä ja sen sidosryhmiä investointisuunnitelman ylläpidossa ja vastuu- ja vakuusposition kehittymisen hahmottamisessa.

BI dashboard

Helpota ja paranna omaa sekä asiakasyrityksienne talouden ja liiketoiminnan keskeisimpien mittareiden seurantaa ja raportointia BI dashboardin avulla.

  • Luo vakiopohjat dashboardeista asiakkaillenne
  • Valitse haluamasi määrä dashboardissa näytettäviä tauluja
  • Valitse haluamasi mittarit ja graafit tauluihin
  • Venytä taulut haluamasi kokoisiksi ja asettele taulut haluamaasi järjestykseen

Avaamme jatkuvasti uusia rajapintoja ulkopuolisiin järjestelmiin. Ole yhteydessä mikäli haluat tuoda dashboardiin dataa myös muista kuin taloushallinnon järjestelmästäsi.

toimiala- ja kilpailijavertailu - tilitoimiston dashboard Toimiala- ja kilpailijavertailu-osiossa tilitoimisto voi tuottaa asiakasyrityksilleen toimiala- ja kilpailija-analyyseja.

Toimialavertailu-välilehdellä voidaan verrata valitun yrityksen taloudellisten tunnuslukujen historian kehitystä valitun kokoluokan ja toimialan yritysten tunnuslukujen keskiarvoihin.

Kilpailijavertailu-välilehdellä valitun yrityksen taloudellisten tunnuslukujen historian kehitystä voidaan puolestaan benchmarkata valittujen kilpailijayritysten tunnuslukujen kehitykseen.

arvonmääritys - tilitoimiston dashboard

Arvonmääritys-osiossa voidaan tarkastella eri arvonmääritysmalleilla kuinka asiakasyrityksen arvo on kehittynyt tarkasteluhetkeen ja kuinka syötetty tulosbudjetti, poistosuunnitelmat, investointi- ja divestointisuunnitelmat sekä osingonjako vaikuttavat yrityksen arvoon tulevaisuudessa.

perustietojen ylläpito - tilitoimiston dashboard

Yrityksen perustiedot -välilehti on suunniteltu auttamaan yrityksiä ja sen sidosryhmiä yrityksen perustietojen, kuten omistajaluettelon ja liiketoimintasuunnitelman ylläpidossa sekä rahoitushakemusten liitteiden toimittamisessa rahoittajille.

Näin kaikki tieto on älykkäästi yhdessä.

Finadeckissa on olemassa valmiit integraatiot yleisimpiin taloushallinnon järjestelmiin.

Finadeckiin on mahdollista tuoda aineistoa myös manuaalisesti .csv ja .xml muodossa yleisimmistä taloushallinnon järjestelmistä.

Ajantasainen lista integraatioista ja manuaalisista tiedonsiirtomahdollisuuksista löytyvät Integraatiot-sivulta.