Lemonsoft integraatio

Lemonsoft integraatio

Maksuton*

Finadeck – Lemonsoft tiedostosiirto ja integraatio

Anna automatiikan koota raportit puolestanne

Kehitä tiedolla johtamista. Rakenna haluamasi tunnusluvut ja raportit, automatisoi raportointi ja helpota samalla budjetoinnin ja ennusteiden teon prosessia.

Lemonsoftin ja Finadeckin välinen tiedostosiirto onnistuu muutamassa minuutissa. Tarvittaessa Lemonsoftin ja Finadeckin välille saadaan avattua myös integraatio. Lemonsoftista Finadeckiin siirtyvät tiedostosiirron ja integraation kautta tilikaudet, tilikartta, laskentakohteet ja kirjanpidon tositteet. Tarvittaessa integraatio voidaan laajentaa koskemaan myös myynti- ja ostolaskuja, asiakkaita, toimittajia ja tuotteita. Finadeck tukee yritys-, yhdistys- ja kiinteistökirjurin tilikarttoja.

Finadeck pitää sisällään kattavat työkalut myös konsernilaskentaan, eliminointeihin sekä jyvityksiin ja vyörytyksiin, joiden avulla turhat manuaaliset työvaiheet saadaan automatisoitua.

Lemonsoftin tiedostosiirto sekä integraatio Finadeckiin auttaa:

  • Omien tunnuslukujen rakentamisessa
  • Raportoinnin automatisoinnissa
  • Budjetoinnissa ja ennusteiden teossa
  • Käyttöomaisuuden hallinnassa ja poistolaskennassa
  • Lainojen lyhennysohjelmien ja korkojen laskennassa
  • Kassavirtaennusteiden teossa
  • Konsernilaskennassa ja eliminoinneissa
  • Jyvityksissä ja vyörytyksissä

* Manuaalinen tiedostosiirto Lemonsoftista Finadeckiin on maksuton. Lemonsoftin integraation hinnoittelu on tapauskohtainen integraation laajuudesta riippuen.