Lemonsoft integration

Lemonsoft integration

Kostnadsfritt*

Finadeck - Lemonsoft filöverföring och integration

Låt automatiseringen kompilera rapporterna åt dig

Utveckla kunskapshantering. Bygg de nyckeltal och rapporter du vill ha, automatisera rapporteringen, samtidigt som du gör budgetering och prognoser enklare.

Filöverföringen mellan Lemonsoft och Finadeck kan göras på några minuter. Vid behov kan integrationen också öppnas upp mellan Lemonsoft och Finadeck. Från Lemonsoft till Finadeck överförs räkenskapsår, kontoplan, beräkningsposter och bokföringskuponger genom filöverföring och integration. Vid behov kan integrationen utökas till försäljnings- och inköpsfakturor, kunder, leverantörer och produkter. Finadeck stöder kontoplanen för företaget, föreningen och fastighetstjänstemannen.

Finadeck innehåller också omfattande verktyg för koncernredovisning, elimineringar och spannmål och laviner för att automatisera onödiga manuella operationer.

Lemonsoft filöverföring och integration med Finadeck hjälper:

  • Bygg dina egna nyckeltal
  • Vid automatisering av rapportering
  • Budgetering och prognoser
  • I kapitalförvaltning och avskrivningsredovisning
  • För beräkning av program för återbetalning av lån och räntor
  • Göra kassaflödesprognoser
  • I konsoliderad redovisning och elimineringar
  • I korn och rullar

* Manuell filöverföring från Lemonsoft till Finadeck är gratis. Lemonsoft-integrationspriser är från fall till fall beroende på integrationens omfattning.