Asiakaspalvelu on kohdillaan ja asiantuntevaa. Sen avulla pääsee nopeasti alkuun. Järjestelmä on helppokäyttöinen ja visuaalinen esitystapa on hyvällä tasolla. Laajojen raportointiominaisuuksien avulla yrityksen taloudellisesta tilanteesta on helppo keskustella yrityksen sisällä. Asiakkaan kehitysideat kuunnellaan herkällä korvalla ja niitä kehitetään jatkuvasti. Yhteydenpito toimii myös järjestelmän hankinnan jälkeen.