Finadeckin tarina

Idean muodostuminen – ketterä talousjohtamisen ohjelmisto

Elokuusta 2013 lähtien suhde Exceliin alkoi syventyä niin hyvässä kuin pahassa, joka johti lopulta Finadeckin tarinan syntyyn. Markkinoilla olleet kirjanpidon ohjelmistoihin integroitavat talousjohtamisen ohjelmistot olivat vaikeakäyttöisiä, jäykkiä ja kalliita ottaa käyttöön, jonka vuoksi suurin osa raportoinnista ja ennusteista päädyttiin tekemään Excelissä. Excelissä päänvaivaa aiheuttivat erityisesti datan päivitys, taseen suunnittelu ja haluttujen oikeuksien jakaminen tulosvastuullisille mikäli yrityksellä sattui olemaan useampia kustannuspaikkoja. Oma lukunsa oli myös yritysryppäät ja konsernit, joiden Excelit paisuivat melko suuriksi.

Tulosbudjetin tekeminen itsessään onnistuu vaikka ruutupaperilla, mutta alettaessa tehdä taseen suunnittelua, jonka huomioiden yritys voi muodostaa itselleen kassaennusteen, käyvät ruutupaperin ruudut usein vähiin. Yhteenvetona siis – vaikka Excel sen tarjoamineen makroineen ja kaavoineen on äärettömän hyvä työkalu datan käsittelyyn, se ei kuitenkaan ole optimaalisin eikä dynaamisin työkalu pk-yrityksen talousjohtamiseen.

Idea ketterästä ja dynaamisesta talousjohtamisen ohjelmistosta alkoi muodostua Exceliin syventymisen yhteydessä. Työskentelin tuolloin Trust Kapital Groupilla (nykyinen Ropo Capital), jossa  tarjosin pk-yrityksille kirjanpidon ja taloushallinnon palveluita ja pääsin tutustumaan tarkemmin myös markkinoilla olleisiin ohjelmistoihin.

Idean hioutuminen

Suomessa hyvin käyntiin saadun tilitoimiston siirtyessä yrityskaupan yhteydessä pois konsernista, siirryin itse rahoittamaan pk-yrityksiä OP yrityspankkiin. Rahoitusneuvottelujen yhteydessä huomasin, että pk-yritysten talousennusteiden ja raportoinnin puute heijastuu myös rahoittajiin yritysten hakiessa rahoitusta. Datan pirstaleisuudesta sekä suuresta manuaalisesta ns. ”turhasta” työmääräästä voimaantuneena päätin alkaa koota iltaisin ja viikonloppuisin datamallia Exceliin, jossa tuloksen ja taseen historian toteumadata, kirjanpidon väliajot, tulosbudjetti sekä tasepuolen investointisuunnitelmat ja niihin suunnitellut rahoituksen lähteet saatiin kaikki yhdistettyä lineaarisesti loogiseen malliin dynaamisesti. Ensimmäinen sivu Finadeckin tarinaan alkoi hahmottumaan.

Exceliin hahmoteltu talousjohtamisen ohjelmisto muodosti hienosti kaikki tunnuslukuja koskevat taulukot ja graafit sekä kassavirtalaskelman, mutta ongelmaksi alkoi muodostua se, että itse Excelin avaamiseen kului suurista ja ei optimoiduista makroista johtuen yli puoli tuntia. Malli oli kuitenkin tehty ja palaute sen toimivuuteen haettu matkan varrella tutuiksi tulleilta yrittäjiltä, tilitoimistoilta sekä tilintarkastajatuttavalta. Itse asiassa istuimme useat illat tilintarkastajatuttavani Mika Järvisen kanssa viimeistelemässä datamallia Exceliin ennen lopullista päätöstä Finadeckin perustamisesta.

Tiimin muodostuminen

Ajatus ketterän ja helppokäyttöisen pk-yritysten talousjohtamisen ohjelmiston yhtiöittämisestä nykyiseen muotoonsa hioutui noiden vajaan kolmen yrityspankissa työskennellyn vuoden aikana hetki hetkeltä eteenpäin. Koodausosaamista ei kuitenkaan löytynyt omasta takaa, jonka vuoksi yhtälöstä puuttui vielä rahoituksen lisäksi yksi varsin oleellinen osa. Alusta alkaen oli selvää, että ohjelmiston toimiessa vakaana perustuksena yritykselle, yritykseen tullaan tarvitsemaan oma kehitystiimi.

Kattavien tiedustelutoimien yhteydessä tiedustelin myös crossfit -saliltamme tietäisikö salin omistajat ketään taitavaa koodaajaa. Sattumalta he linkittivät itseni yhteen yhden erittäin pätevä big data puolen koodarin kanssa. Jari Kemi vastasi vielä tuolloin big data ja IT:n infrastruktuuripuolesta Kiinan suurimassa deittisovellusyhtiössä, joka on verrattavissa Tinderiin. Vahvasta kiinnostuksesta huolimatta Jarilla ei ollut tuolloin aikaa alkaa rakentamaan ohjelmistoa itse, mutta hän lupautui tukemaan kehittäjiä muun muassa ohjelmistokieltä ja teknologiaa koskevissa valinnoissa oikeiden tekijöiden löydyttyä.

Etsintä jatkui ja lopulta tapasinkin ennestään tutun nykyisen frontendistä vastaavan taitavan koodarimme Olli Tiihosen kauppatieteilijöiden vuosijuhlien merkeissä. Olli oli hetki sitten palannut Yhdysvalloista, jossa hän oli ollut koeponnistamassa markkinaa startupissa Caktus Inc. ja oli Suomeen palattuaan siirtynyt osakkaaksi kehittämään vakuutusmeklariohjelmistoa. Idean esittelyn jälkeen sovimme kahvit seuraavalle viikolle, jolloin löimme Ollin kanssa kättä päälle ohjelmiston rakentamisesta. Piakkoin tämän jälkeen kättelimme Mikan, Jarin ja Ollin kanssa yrityksen perustamista koskien ja kova työ datamallin ohjelmoimisesta ohjelmistoksi päästiin aloittamaan huhtikuussa 2018.

Finadeckin perustajat (vasemmalta oikealle Jari Kemi, Olli Tiihonen, Saku Pöllänen ja Mika Järvinen). Finadeck tuottaa älykästä uuden sukupolven pilvipohjaista talousjohtamisen ohjelmistoa.

(Kuvassa vasemmalta oikealle Jari Kemi, Olli Tiihonen, Saku Pöllänen ja Mika Järvinen)

Tiimin hioutuminen

Tiesimme, että ohjelmiston rakentamiseen tullaan pian tarvitsemaan lisäkäsiä ja olimme haaveilleet palkkaavamme yhtiöön myös backendista vastaavan koodarin. Olin itse kuullut Luxemburgissa töissä olleelta tulevalta vaimoltani, että hän oli tavannut siellä nuoruuden tuttunsa Tuomas Tirrosen. Tuomas työskenteli tuolloin eurooppalaiselle pankkisovellusta tekevälle yhtiölle ja oli tiedustelujeni mukaan erityisen kyvykäs backend koodari.

Kesällä 2018 rahat olivat kuitenkin tiukassa eikä backend koodarin rekrytoiminen Luxemburgista ennen rahoituskierrosta ollut vahvin silloin mielessä ollut ajatus. Yhtenä kesätorstaina päädyimme sattumalta matemaattikkomme Aleksi Ranta-Peren kanssa helsinkiläiseen yökerho Kalleen, jossa ystävien kanssa kuulumisia vaihtaessa päädyimme kättelemään myös samassa pöydässä ollutta seuruetta. Huomasimme sattumalta, että istumme samassa pöydässä Tuomas Tirrosen kanssa. Saman Tuomas Tirrosen kanssa, ketä puolisoni oli suositellut meille Luxemburgista. Uusi kappale Finadeckin tarinaan oli valmiina syntymään.

Mukavan illan jälkeen sovimme lounaan seuraavalle viikolle, jonka seurauksena kehujen arvoiseksi osoittautunut Tuomas vastaa nykyisin kehitysjohtajana Finadeckin kehityksestä. Prototyyppi Finadeckin ensimmäisestä versiosta rakennettiin työtunteja laskematta kahden koodarin voimin vajaassa kuudessa kuukaudessa. Silloisten pilottiasiakkaiden hankinnan yhteydessä täyttyi myös Finadeckin siemenrahoituskierros, jonka turvin saimme alun pitäen palkattua Finadeckiin myös pätevän designerimme ja kehittäjämme Lasse Jokisen.

Onnea, onnistumisia ja oikeaa ajoitusta – tarina jatkuu

Nämä reilut neljä vuotta Finadeckin tarinssa ovat menneet nopeasti ja ne ovat olleet varmasti yhdet tietyllä tapaa opettavaisimmista vuosista. On ilo huomata, että Finadeck auttaa nykyään jo yli viittäsataa pk-yritystä talousjohtamisessa ja raportoinnissa. Kiitos teille partnereille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, että olette ottaneet meidät ja ohjelmistoratkaisumme hyvin vastaan.

Kiitos myös kaikesta palautteesta, jonka avulla olemme saaneet rakennettua ohjelmistoa haluamaanne suuntaan. Voin rehellisesti sanoa olevani ylpeä myös Finadeckin tiimistä. Olemme saaneet suurimmalta osin partnereilta ja asiakkailta tulleet kehitysideat toteutettua skaalautuvasti, jonka myötä talousjohtamisen ohjelmisto on saatu pidettyä laajenevista ominaisuuksista huolimatta helppokäyttöisenä. Olemme päässeet tavoitteeseemme myös maksimissaan viidentoista minuutin käyttöönotosta. Matka on vasta aluillaan ja haluamme jatkossa rakentaa entistäkin laadukkaampaa yhteistyötä kanssanne sekä tuoda käyttöönne entistäkin dynaamisempia sekä helppokäyttöisempiä talousjohtamisen työkaluja.

Aurinkoista keväänjatkoa toivottaen,

Saku Pöllänen

toimitusjohtaja

Lue lisää ratkaisuista yrityksille

Lue lisää ratkaisuista tilitoimistoille

Lue lisää ratkaisuista rahoittajille