Tiedolla johtaminen kansankielellä

Screens

Näin yhdistät käytännössä operatiivista liiketoimintaa koskevat keskeiset tunnuslukunne yrityksenne talouden keskeisimpiin mittareihin

Internet on pullollaan tiedolla johtamisen teoriaa, mutta käytännön ratkaisuja pk-yrityksille on tarjolla niukasti.

Toisin kuin teoriaa koskevissa kirjoituksissa, tässä blogissa käydään läpi

 • pk-yritysten haaste sisäisten tunnuslukujen laskentaa ja raportointia koskien
 • kuinka voitte ratkaista ongelman yrityksessänne käytännössä

Liiketoimintaa voidaan johtaa ja ohjata fiilispohjan lisäksi tiedolla, joka koostuu yrityksen taloudelle ja operatiiviselle liiketoiminnalle oleellisista tunnusluvuista.

Yritysten liiketoimintaa koskevat tunnusluvut on tapana jakaa ulkoisiin ja sisäisiin tunnuslukuihin (operatiiviselle liiketoiminnalle oleelliset tunnusluvut, kuten ).

Ulkoiset tunnusluvut lasketaan suoraan taloushallinnon/kirjanpidon ohjelmiston datasta. Operatiivisen liiketoiminnan ohjaamiselle ja seurannalle oleelliset sisäiset tunnusluvut voivat koostua puolestaan täysin taloushallinnon ulkopuolisesta datasta, kuten

 • uusien asiakkaiden lukumäärästä
 • ajetuista konetunneista

tai taloushallinnon järjestelmästä tuodusta datasta sekä taloushallinnon ulkopuolisesta datasta yhdistellyistä tunnusluvuista, kuten

 • Asiakashankintaan liittyvät kustannukset / uudet asiakkaat CAC (Customer acquisition cost)
 • Keskimääräinen tulo / asiakas ARPA (Average Revenue Per Account)
 • LTV (Customer Lifetime Value)
 • Käyttökate / ajetut konetunnit

Tiedolla johtamisen haaste pk-yritysten arjessa

Useimmissa pk-yrityksissä sisäisen laskennan tunnusluvut muodostetaan edelleen Excelissä, koska järeiden toiminnanohjaus- tai BI-järjestelmien käyttöönotto on liian työlästä ja kallista.

Käytännössä tämä johtaa siihen, että joku pk-yrityksen ydinhenkilöistä joutuu käyttämään osan ajastaan datan yhdistelemiseen kopioiden tietoja taloushallinnon ohjelmistosta Exceliin ja laskien Excelissä operatiivisen liiketoiminnan ohjaamisessa hyödynnettäviä sisäisen laskennan tunnuslukuja.

Finadeckin ratkaisu tiedolla johtamiseen problematiikkaan

Helpottaaksemme operatiivisen liiketoiminnan ja keskeisimpien talouden tunnuslukujen seurantaa, raportointia, budjetointia sekä ennusteiden tekoa, olemme rakentaneet ketterän ja helppokäyttöisen ohjelmiston, jossa voitte

 • yhdistää yrityksenne taloutta sekä operatiivista liiketoimintaakoskevan datan kustannustehokkaasti ja ketterästi
 • rakentaa, visualisoida ja automatisoidahaluamanne raportit halutuille henkilöille
 • laatia budjetit, ennusteet ja skenaariot haluamillenne kustannuspaikoille helpommin kuin koskaan aiemmin
Finadeck integrations

Todetaksenne Finadeckin ohjelmiston tuomat yllä mainitut hyödyt käytännössä, voitte:

 1. Tilata Finadeckin 30 päivän maksuttoman testijakson tällä tilauslomakkeella
 2. yhdistää Finadeckin Raportointi- tai Talousjohtamisen ohjelmiston muutamassa minuutissa taloushallinnon ohjelmistoonne
 3. Siirtää sisäisessä laskennassa hyödynnettävät muuttujat, kuten tehdyt työtunnit, uusien asiakkaiden lukumäärän ym. Excelistä Google Sheetsiin
 4. yhdistää Finadeckin haluamiisi Google Sheetseihin
 5. rakentaa yrityksenne keskeisimmät operatiivista liiketoimintaa sekä taloutta koskevat tunnusluvut Finadeckissa
 6. visualisoida raportit haluamallanne tavalla
 7. automatisoida haluamienne raporttien lähetyksen haluamillennen henkilöille / sidosryhmille

Tulette saamaan tarkemmat käyttöohjeet käyttöönottoa koskien aktivoituanne Finadeckin käyttöönne.

Olemme mielellään tukena Finadeckin käyttöönototssa, jonka tarjoamme kaikille asiakkaillemme maksutta.