Kunskapshantering i folkmun

Skärmar

I praktiken kombinerar du dina viktigaste operativa affärsindikatorer med nyckeltalen för ditt företags ekonomi

Internet är fullt av teorin om kunskapshantering, men praktiska lösningar är knappa för små och medelstora företag.

Till skillnad från skrifterna på teorin går den här bloggen igenom

 • utmaningen för små och medelstora företag att beräkna och rapportera interna nyckeltal
 • hur du kan lösa problemet i ditt företag i praktiken

Utöver stämningsbasen kan verksamheten skötas och ledas med information som består av nyckeltal som är relevanta för bolagets ekonomi och operativa verksamhet.

Företagsindikatorer för företag tenderar att delas in i externa och interna indikatorer (indikatorer som är relevanta för den operativa verksamheten, t.ex. ).

Externa nyckeltal beräknas direkt utifrån uppgifter om finansiell programvara/redovisningsprogramvara. Interna indikatorer som är relevanta för förvaltningen och övervakningen av den operativa verksamheten kan i sin tur helt bestå av uppgifter utanför den ekonomiska förvaltningen, t.ex.

 • om antalet nya kunder
 • kör maskintimmar

eller uppgifter som importerats från systemet för ekonomisk förvaltning och uppgifter utanför den ekonomiska förvaltningen, t.ex.

 • Kostnader för kundförvärv /nya kunder CAC (Customer Acquisition Cost)
 • Genomsnittlig inkomst per konto ARPA (Average Revenue Per Account)
 • Kundens livstidsvärde CLTV (Customer Lifetime Value)
 • EBITDA per maskintimmar som drivs

Utmaningen med kunskapshantering i de små och medelstora företagens vardag

För de flesta små och medelstora företag genereras fortfarande interna redovisningsindikatorer i Excel eftersom det är för mödosamt och dyrt att distribuera ERP- eller BI-system.

I praktiken resulterar detta i att en av de viktigaste anställda inom små och medelstora företag måste ägna en del av sin tid åt att kombinera data, kopiera data från programvara för ekonomisk förvaltning till Excel och beräkna interna redovisningsindikatorer som används i Excel för att kontrollera den operativa verksamheten.

Finadecks lösning på kunskapshantering i problem

För att underlätta övervakning, rapportering, budgetering och prognoser av operativa affärer och viktiga finansiella indikatorer har vi byggt agil och lättanvänd programvara där du kan:

 • kombinera ditt företags finansiella och operativa affärsdataettkostnadseffektivt och smidigt sätt
 • skapa,visualisera ochautomatiserada-rapporter somdu villhaför önskade personer
 • Skapa budgetar, prognoser och scenarier för de kostnadsställen du vill ha enklare än någonsin tidigare
Finadeck-integrationer

För att fastställa de praktiska fördelarna med Finadecks programvara kan du:

 1. Beställ Finadecks 30-dagars kostnadsfria testperiod med detta beställningsformulär
 2. Kombinera Finadecks rapporterings- eller ekonomihanteringsprogram på några minuter med din programvara för ekonomisk förvaltning
 3. Överför variabler som används i intern beräkning, till exempel arbetade timmar, antal nya kunder osv. Från Excel till Google Kalkylark
 4. Anslut Finadeck till de Google-kalkylark du vill använda
 5. Bygg ditt företags viktigaste operativa och finansiella indikatorer på Finadeck
 6. Visualisera rapporter som du vill
 7. automatisera överföringen av de rapporter du vill skicka till de personer/intressenter du vill ha

Du får mer detaljerade bruksanvisningar när du aktiverar Finadeck.

Vi är glada att kunna stödja Finadecks driftsättning, som vi erbjuder alla våra kunder gratis.