Maraplan integration

Maraplan integration

Avgiftsfritt

Finadeck – Maraplan integration

Låt automatiseringen kompilera rapporterna åt dig

Med integrationen av Maraplan och Finadeck kan du också ta med data från gjorda och planerade timmar till Finadeck, samt budgeterad försäljning. Finadecks lättanvända användargränssnitt gör det möjligt att öronmärka de uppgifter som hämtas från Maraplan på restaurang-för-restaurang-basis för motsvarande redovisningsberäkningsmål, dvs. restauranger, inom några minuter.

De önskade kombinationsindikatorerna, såsom arbetseffektivitet (omsättning per arbetad timme), kan enkelt byggas med ett designverktyg inbyggt i Finadeck. När de nödvändiga nyckeltalen har byggts upp kan de lyftas smidigt till önskade rapporter som är byggda för att övervaka restaurangernas lönsamhet, vars överföring kan automatiseras till önskade personer.

Integrationen mellan Maraplan och Finadeck hjälper:

  • Aggregering av sammansatta indikatorer
  • Övervakning av restaurangernas lönsamhet och effektivitet
  • Vid automatisering av rapportering