visma.net logotyp

Integration av Visma.net

Avgiftsfritt

Finadeck - Visma.net-integration

Låt automatiseringen kompilera rapporterna åt dig

Utveckla kunskapshantering. Bygg de nyckeltal och rapporter du vill ha, automatisera rapporteringen, samtidigt som du gör budgetering och prognoser enklare.

Integrationen mellan Visma.net och Finadeck kan driftsättas på några minuter. Integrationsautomatiseringen tar hand om att hålla data i Finadeck uppdaterade genom att köra över natten en gång om dagen. Om så önskas kan data också uppdateras från Visma.net till Finadeck oftare. Från Visma.net till Finadeck överförs automatiskt räkenskapsperioder, kontoplan, dimensioner, bokföringsverifikat, försäljningsfakturor, inköpsfakturor, betalningar, kunder, leverantörer och produkter. Finadeck stöder kontoplaner för företag, föreningar och fastigheter.

Finadeck innehåller också omfattande verktyg för koncernredovisning, elimineringar och spannmål och laviner för att automatisera onödiga manuella operationer.

Integrationen mellan Visma.net och Finadeck underlättar:

  • Bygg dina egna nyckeltal
  • Vid automatisering av rapportering
  • Budgetering och prognoser
  • I kapitalförvaltning och avskrivningsredovisning
  • För beräkning av program för återbetalning av lån och räntor
  • Göra kassaflödesprognoser
  • I konsoliderad redovisning och elimineringar
  • I korn och rullar