Kiho integration

Kiho integration

Avgiftsfritt

Finadeck – Stor integration

Låt automatisering bygga nyckeltal och sammanställa rapporter åt dig

Med integreringen av Kiho och Finadeck kan du också hämta data om körda kilometer och bränsleförbrukning till Finadeck på grundval av fordon för fordon. Finadecks lättanvända användargränssnitt gör att de fordonsspecifika data som importeras från The Big kan öronmärkas för motsvarande bokföringsberäkningsposter, det vill säga fordon på några minuter.

Konstruktionen av de önskade kombinationsindikatorerna, såsom bränslekostnader och underhållskostnader per körd kilometer, kan enkelt göras med finadecks inbyggda zonverktyg. När de nödvändiga indikatorerna är konstruerade kan de läggas till de önskade rapporterna byggda för att övervaka fordonets lönsamhet, vars överföring kan automatiseras till önskade personer.

Integrationen mellan Big och Finadeck hjälper:

  • Aggregering av sammansatta indikatorer
  • Övervakning av fordonens lönsamhet
  • Vid automatisering av rapportering