onedrive-logotyp

Integration med Onedrive

Avgiftsfritt

Integration av Finadeck och Onedrive

Låt automatiseringen kompilera rapporterna åt dig

Utveckla kunskapshantering. Bygg de nyckeltal och rapporter du vill ha, automatisera rapporteringen, samtidigt som du gör budgetering och prognoser enklare.

Med Onedrives bokföringsintegration kan du importera data på konto- och månadsnivå till Finadeck även för företag som ännu inte har en färdig integration med Finadecks ekonomiförvaltningsprogram. Onedrive-integrationen kan till exempel användas för att importera uppgifter om utländska företag som tillhör koncernen och för att importera elimineringsbalanserna i koncernens balansräkning till den elimineringsmiljö som skapats i Finadeck. Konton, bokföringsobjekt och kontosaldon överförs från Onedrive till Finadeck. Finadeck stöder kontoplaner för företag, föreningar och fastigheter.

Finadeck innehåller också omfattande verktyg för koncernredovisning, elimineringar och spannmål och laviner för att automatisera onödiga manuella operationer.

Du hittar mer information om hur du importerar externa finansiella data med Onedrive-integration här och hur du importerar budgetdata här .

Integrationen mellan Onedrive och Finadeck kommer att underlätta:

  • I läsningen av utländska företags material
  • I konsoliderad redovisning och elimineringar
  • I korn och rullar