Kirjanpitäjästä talousjohtamisen controlleriksi – viisi vinkkiä kuinka toteuttaa muutos käytännössä

Moni tilitoimisto tarjoaa jo asiakkailleen arvokasta talousjohtamisen lisäpalvelua. Tämä on mahdollista digitalisaation ja tekoälyn ansiosta, kun kirjanpitotiedon tuottamiseen käytettyä aikaa vapautuu tiedon tulkintaan. Henkilöstölle uusi palveluvaltaus tarjoaa mielekkäitä uranäkymiä ja asiantuntijuuden syventämistä. Etenkin suurimmalla osalla KLT-kirjanpitäjistä olisi jo tarvittava osaaminen mikro- ja pk-yrityksien talouspuolen controller-palveluista.

Uuden palvelun aloittaminen voi potentiaalistaan huolimatta kuitenkin olla hidasta. Tavallisimpia ongelmia controller-palveluiden aloittamisessa ovat ajan ja uskalluksen puute sekä puutteelliset työkalut. Ensimmäisessä blogissamme kerron, millaisella mindsetillä ja työkaluilla selviät siitä mahdollisimman helposti.

Valmistaudu muutokseen tekemällä suunnitelma.

Menestyminen tulee ennen suunnittelua ja työtä vain tietosanakirjassa. Maailman suurimpiin kuuluvan rahaston Bridgewater Associatesin perustaja Ray Dalio on listannut viisi yksinkertaista steppiä tavoitteiden toteuttamiseen. Ne soveltuvat erinomaisesti minkä tahansa uuden liiketoiminnan tai palvelun valmisteluun.

Ensimmäisenä askeleena Dalio on listannut, että tavoitteiden tulee olla selkeästi määriteltyjä. Toiseksi hän korostaa, että tavoitteiden saavuttamisen estävät ongelmat tulee huomioida ja listata eikä niitä pidä sietää. Kolmantena Dalio neuvoo diagnosoimaan ongelmat tarkasti. Näin ongelmien juurisyyt saadaan esille ja korjaamisen myötä ongelmat eivät toistu enää tulevaisuudessa. Neljäntenä steppinä on selkeän suunnitelman tekeminen tavoitteen saavuttamiseksi ja viimeisenä viidentenä steppinä suunnitelman toteuttaminen käytännössä.

Ray Dalion 5 steppiä tavoitteiden saavuttamiseen:
  1. Aseta selkeä tavoite
  2. Identifioi ongelmat
  3. Diagnoisoi ongelmat ja niiden juurisyyt
  4. Tee selkeä suunnitelma
  5. Toteuta suunnitelma

Mistä aikaa controller-tyyppisen toiminnan sparraukseen?

Kuten alussa mainitsin, controller-palveluiden aloittamisen tyypillisimmät ongelmat liittyvät ajan ja uskalluksen puutteeseen sekä puutteellisiin työkaluihin. Juurisyytä ajan puutteelle diagnosoitaessa käy ilmi, että useimmiten kirjanpitäjän työtaakka on yksinkertaisesti kasvanut liian suureksi lakisääteisen kirjanpidon saralla automatisoinnista huolimatta. Ainoa keino korjata ongelma on järjestää kirjanpitäjälle aikaa oman osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen. Useimmiten ajan järjestäminen onkin haastavin osa koko prosessia.

Uskalluksen ongelmien korjaaminen on puolestaan helpommin toteutettavissa. Uskalluksen parhaimpia edistäjiä ovat motivaatio ja suunnitelmallisuus. Kun uskottavasti asetetut tavoitteet ovat kirkkaana mielessäsi ja niitä on tukemassa riittävän tarkka suunnitelma, olet jo pidemmällä mitä suurin osa ihmisistä. Uskallus myös ruokkii itseään: kokemuksen kautta tulet kuin huomaamatta entistä varmemmaksi talousjohtamisen asiantuntijaksi.

Yksi tärkeimmistä epävarmuuksien poistajista ovat luotettavat ja käteen sopivat työkalut. Jos työkalusi lisäarvon tuottamiseen asiakkaallesi ovat liian hankalia käyttää, liian kalliita tai lisäarvoa tuottamattomia, palvelusi jää kannattamattomaksi. Pahimmassa tapauksessa et pääset alkua pidemmälle, kun väärien työkalujen valinta antaa epätodellisen kuvan mahdollisuuksistasi.

Kehityksen kaari on verrattavissa polkupyörällä ajamiseen. Ensin ajetaan apupyörillä, sitten ilman apupyöriä ja tietyssä vaiheessa tarpeeksi harjoiteltuasi voit opettaa myös muita ajamaan. Jos polkupyörä ei ole mieluinen, ajaminen voi jäädä vähäiseksi, ja ajamisen taito ei pääse kehittymään.

Tee sitä, minkä parhaiten osaat

Yrityksen tulee olla toimialansa sekä palvelu- ja tuotealueidensa asiantuntija. Tilitoimistot ovat erikoistuneet taloushallintoon ja talousjohtamiseen. Yksi menestyksekkään yrityksen peruspilareista on toimiva taloushallinto. Se luo edellytykset liiketoiminnan tilan ymmärtämiselle tuloslaskelman, taseen, tunnuslukujen ja kassavirtalaskelman pohjalta. Nämä taas mahdollistavat kestävän liiketoiminnan suunnittelun.

Toisena keskeisenä tekijänä on laadukas talousjohtaminen, joka mahdollistaa päätöksenteon realististen budjetti-, investointi- ja rahoitusskenaarioiden pohjalta. Kun huomioi mikro- ja pk-yritysten rajalliset resurssit sekä suhteellisen hyödyn teorian, on luontevaa, että näiden yritysten taloushallinto ja ainakin osa talousjohtamisesta ulkoistetaan tilitoimistoille.

Huolellisella liiketoimintasi kehittämisellä varmistat siis, että kaikki asiakkaasi saavat parasta mahdollista palvelua ja voivat rauhassa keskittyä olennaiseen, eli omaan liiketoimintaansa.

Tässä tiivistettynä viisi käytännön vinkkiä kirjanpitäjästä talouspuolen controlleriksi -muutostavoitteen saavuttamiseen käytännössä.

Viisi käytännön vinkkiä kirjanpitäjästä talouspuolen controlleriksi -muutostavoitteen saavuttamiseen käytännössä.
  1. Tee selkeä muutossuunnitelma
  2. Järjestä aikaa keskustella talousjohtamisesta  ja koulutusta, jotta siitä tulee luonteva osa toimintaa
  3. Huolehdi, että talousjohtamisen controller-toimintoihin käytettävä ohjelmisto on helppokäyttöinen, informatiivinen ja kustannustehokas, jotta sen käytöstä tulee mieluinen ja luonteva osa päivittäistä toimintaa
  4. Huolehdi, että ohjelmiston tuottaja kouluttaa tarvittavat henkilöt ohjelman käyttöön. Näin tarjotaan mahdollisuus onnistumisen tunteisiin ja motivoitumiseen
  5. Syvennä osaamista talouden suunnittelua, rahoitusta ja budjetointia koskien askel kerrallaan

Finadeckin älykäs, porautuva ja räätälöitävä Tilitoimiston Dashboard on suunniteltu helpottamaan tilitoimistoja asiakasyritysten taloudellisen tilan seuraamisessa sekä talouskonsultaatiossa.

Finadeckin yrityksille suunnattu älykäs Talousjohtamisen ja raportoinnin ohjelmisto on suunniteltu helpottamaan yrityksiä budjetoinnissa, investointien suunnittelussa, tunnuslukujen ja kassavirran analysoinnissa sekä – visuaalisessa raportoinnissa, toimiala- ja kilpailijavertailussa, arvonmäärityksessä sekä rahoituksen haussa.